ERA Newsletter broj 1-2024

ERA Newsletter br. 01/2024 pokriva sazivanje izvanredne opće skupštine za odobrenje promjena ustava ERA-e, sastanak odbora ERA-e u Francuskoj na kojem se raspravlja o strateškim planovima i projektima, … Čitaj više

Povijest E-staza i ERA

Međunarodna partnerstva, međunarodno razumijevanje, Europa, mir. Ljudi su hodali/kretali se davno prije, prelazeći Europu s juga na sjever, sa zapada na istok, zbog trgovine, zbog mirovnih poruka, zbog političkih razloga, zbog … Čitaj više