Aqua hodanje

Kao predstavnik AW-a u Međunarodnom odboru mediteranskih igara (ICMG), koji okuplja 26 nacija iz mediteranskog bazena, ERA je službena institucija koja potvrđuje sudjelovanje nacionalnih olimpijskih odbora u međunarodnim AW natjecanjima.

Stoga je vjerojatno da će novi članovi pridružite se ERA-i i AWSC-u kako biste bili akreditirani kako bi reprezentacije svoje zemlje mogle sudjelovati na međunarodnim natjecanjima.

AWSC je uspostavio a okvir treninga za treniranje monitora i stvaranje AW klubova. Mreža instruktora odobrenih od strane AWSC-a uključuje desetak ljudi koji su do danas raspoređeni u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Njemačkoj. ERA na ovaj način isporučuje europske diplome AW monitora.

IAW (International Aqua Walking) organizira AW turneja što uključuje 3 ili 4 faze svake godine. Izdanja 2018. i 2019. bila su veliki uspjeh. 2020. i 2021. nisu se mogle održati zbog pandemije Covid-19.

U 2022. AWSC vodi organizaciju prvog europski izazov koji će se održati u Rosasu u Kataloniji od 23. do 25. rujna 2022.

AWSC lobira kod ICMG-a da organizatori 3. Mediteranskih igara, koje će se održati u Heraklionu na Kreti u rujnu 2023., integriraju AW u svoj sportski program. 

Kontakt
schipon(at)ffrandonnee.fr (zamijeni (at) sa @)