Malta

Osnivanjem Malteškog udruženja rablera u veljači 2005. godine, kompulzivni skakači i slučajni šetači očekuju bolji dogovor od vlasti počevši s objavljivanjem službene konačne karte malteških otoka koja identificira sve javne puteve, kao i obnovu u javnu upotrebu cjelokupnog zemljišta koje je nezakonito prisvojeno. Pravo na nesmetan pristup priobalju traži se i u područjima u kojima je to otežano ili nemoguće.

Udruga Ramblers Malta sada se ponosi zdravim i sve većim članstvom i krenula je u svoj prvi program šetnji prvenstveno usmjeren na otvaranje relativno nepoznatih područja našeg sela za skakače koji su gorljivo sudjelovali u tim organiziranim šetnjama. Područja posjećena ove prve godine u Malta bili su prapovijesno nalazište Il-Misqa, Wied Qirda, Il-Qattara i srednjovjekovni zaselak Is-Simblija, nalazište brončanog doba u Il-Qlejgha tal-Bahriji, Rdum Majjesa i litice Miger Ilme. Doista je mnoštvo posjećenih mjesta slobodno prošarano ilegalnim znakovima zabrane ulaska koji žele onemogućiti dobronamjernom rambleru pristup i uživanje u tim područjima.

Član ERA-e:

Udruga Ramblera Malte
PO Box 108
Sliema SLM1904
Malta 
T: + 356 213 421 21
ram205@gmail.com
www.ramblersmalta.org
http://ramblersassociation.blogspot.com/