Portugal

Postoje staze u sjevernom dijelu zemlja, U provincija Minho sa svojim nacionalnim parkom Peneda-Geres. Postoje i staze u blizini Lisabon - Estoril, Sintra, Cascais te u Algarve područje. Postoje vodiči na engleskom i njemačkom jeziku s kartama. Pokušajte ih kupiti u knjižarama u vašoj zemlji.

Planine dalje Madera opremljeni su atraktivnim stazama koje su opisane u vodičima na engleskom i njemačkom jeziku.

Karte u mjerilu 1:50 000 dostupne su u Instituto Geografico.

Članovi ERA-e:

Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
Av. Pukovnik Eduardo Galhado, 24D
P-1199-007 Lisabon
T: +351 218126890
Ž: +351 218126918
pedestrianismo@fcmportugal.com
www.fcmportugal.com

Clube de Actividades de Ar Livre
Centro Associativo do Calhau   
Parque Florestal de Monsanto
P-1500-045 Lisabon        
T: +351 21 77 88 372
F: + 351 21 77 88 367
caal@mail.telepac.pt
www.clubearlivre.org

Federacao Portuguesa de Montanhismo e Escalada (FPME)     
Lađa Desportiva           
Apartado 226   
P-4501-910 Espinho      
T: + 351 227 310 161
Ž: +351 253 000 490
info@fpme.org
www.fpme.org