Španija

Pješačke staze (senderos) postoje u planinskim područjima u Pirenejiu Katalonija, U Baskija, U Sierra Nevada te u Picos de Europa. Zovu se pješačke staze na velike udaljenosti Senderos de Gran Recorriido (GR).

Federación Española de Montañismo, na primjer, izdaje knjižice s kartama. “Senderos de Espana” s korisnim adresama. Ministarstvo turizma Katalonije također izdaje knjižice. Vodiči su na španjolskom jeziku. Vodiči na engleskom i njemačkom jeziku objavljeni su u inozemstvu.

Članovi ERA-e:

Federacion Española de Deportes de Mantaña y Escaladea (FEDME)
c / Floridablanca 84
E-08015 Barcelona
T: + 34 93 426 42 67
F: + 34 93 426 25 75
fedme@fedme.es
www.fedme.es

Euskal Mendiazele Federazioa (baskijski)
Plaza Amadeo Garcia Salazar 2 
E-01007 Vitoria Gasteiz
T: +34 94 512 43 35
gasteiz-emf@emf-fvm.com
www.emf-fvm.com

Federació d´Entitats Excursionistes de Catalunya
Rambla 41, 1 sk
E-08002 Barcelona
T: + 34 93 412 07 77
Faks + 34 93 412 63 53
feec@feec.es
www.feec.es

Federación Andaluza de Montaňismo (FAM)
Calle Santa Paula n: 23 2o  
E-18001 Granada
T: + 34 958 29 13 40        
F: + 34 958 29 13 40
secretaria@fedamon.com
www.fedamon.com

Federación Aragonesa de Montañismo
Calle Albareda br.7; 4
D-Zaragoza 50004
T: +34 976 227971
Ž: +34 976 212459
fam@fam.es
www.fam.es

Federación de Montaňismo de la Región de Murcia (FMRM)   
c /. Francisco Martínez Garcia, 4 Bajo     
E-30003 Murcia
T: + 34 96 834 02 70       
F: + 34 96 825 53 72
senderos@fmrm.net
www.fmrm.net