Az ERA részvételi státusszal rendelkezik az Európa Tanácsban

A European Ramblers' Association (ERA) 11. október 2022-től részvételi státuszt kapott az Európa Tanácsnál.

A Az Európa Tanács Nemzetközi Nem-kormányzati Szervezeteinek (INGO-k) konferenciája az Európa Tanácsban részvételi státuszt élvező INGO-k képviselőtestülete. Olyan platformként szolgál, ahol a civil társadalom kölcsönhatásba léphet az Európa Tanáccsal annak céljainak elérése érdekében. Előmozdítja a részvételi demokráciát, az aktív állampolgárságot és az egyesülési szabadságot is.

Az INGO-k Konferenciájának eseményeiről és híreiről rendszeresen tájékoztatást tesznek közzé a honlapon (www.coe.int/ngo). Az INGO-k konferenciájának következő ülésszaka 24. április 26. és 2023. között lesz.