Legyen tag

Az ERA tagságának számos előnye van. Keresse őket alább:

Előnyök

 1. Hálózatépítés és határokon átnyúló együttműködés: Az ERA elősegíti a hálózatépítést és a határokon átnyúló együttműködést tagszervezetei között. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy megosszák szakértelmüket, legjobb gyakorlataikat és erőforrásaikat, elősegítve az együttműködést és a kölcsönös támogatást.
 2. Szakértelem és tudásmegosztás: Az ERA tagszervezetei több mint 60 európai ország több mint 30 gyalogos szervezetének kollektív szakértelméhez és tudásához férhetnek hozzá. Tanulhatnak egymás tapasztalataiból, és értékes betekintést nyerhetnek a gyalogos tevékenységek megszervezésébe és optimális feltételeinek kialakításába.
 3. Képviselet nemzetközi szervezeteknél: Az ERA képviseli tagszövetségei érdekeit olyan nemzetközi szervezetekben, mint az Európai Unió és az Európa Tanács. Ezen a képviseleten keresztül a tagszervezetek beleszólhatnak a politikák és döntések kialakításába, amelyek hatással vannak a gyalogos és túrázási tevékenységekre Európa-szerte.
 4. Hozzáférés a finanszírozáshoz és a támogatásokhoz: Az ERA pénzügyi stratégiát dolgoz ki és hajt végre, amely magában foglalhatja a finanszírozási lehetőségek és támogatások felkutatását. A tagszervezetek profitálhatnak ezekből a pénzügyi kezdeményezésekből, támogatva tevékenységeiket, projekteiket és infrastruktúra-fejlesztésüket.
 5. Marketing és kommunikációs támogatás: Az ERA marketing- és kommunikációs stratégiát dolgoz ki és hajt végre, hogy hozzájáruljon üzleti modelljéhez. A tagszervezetek profitálhatnak ebből a stratégiából azáltal, hogy az ERA promóciós erőfeszítései révén nyilvánosságot és láthatóságot szereznek, ami segíthet új tagokat, résztvevőket és szponzorokat vonzani.
 6. Események és tevékenységek: Az ERA különféle eseményeket és tevékenységeket szervez, amelyeken a tagszervezetek részt vehetnek. Ezek közé tartozik az éves konferencia műhelymunkákkal és a közgyűléssel, a különféle témákról szóló webináriumok, az Európai Gyalogos Nap és az Eurorando (5 évente kerül megrendezésre). Az ezeken az eseményeken való részvétel hálózatépítési lehetőséget és lehetőséget kínál a társaikkal való eszmecserére.
 7. Vezető minőségi ösvények tanúsítása: Az ERA a legjobb túraútvonalakat és -ösvényeket vezető minőségi túraútvonalaknak minősíti – Európa legjobbja. A tagszervezetek azon dolgozhatnak, hogy megszerezzék ezt a tanúsítványt, ami javítja ösvényeik hírnevét és minőségét, több sétálót és turistát vonzva.
 8. E-útvonalak promóciója: Az ERA birtokolja és népszerűsíti a 12 E-útvonalat, amelyek hosszú távú útvonalak, amelyek összesen 75,000 XNUMX km hosszúak Európa-szerte. A tagszervezetek profitálhatnak ezen utak népszerűsítéséből, mivel vonzzák a túrázókat, és hozzájárulnak a fenntartható turizmus fejlesztéséhez a régiójukban.
 9. Walk Leader program: Az ERA Walk Leader programot működtet, amely képzést és minősítést biztosít a gyalogos csoportok vezetése iránt érdeklődő egyének számára. A tagszervezetek részt vehetnek ebben a programban, hogy javítsák kapacitásukat a biztonságos és élvezetes gyalogos tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására.
 10. Aqua Walking program: Az ERA egy Aqua Walking programot is működtet, amely a vízi környezetben végzett sétákra összpontosít. A tagszervezetek részt vehetnek ebben a programban, hogy kibővítsék kínálatukat, és minél szélesebb körben kielégítsék tagjaik érdeklődését és preferenciáit.

Összességében az ERA tagsága lehetőséget biztosít a gyalogos szervezetek számára az együttműködésre, a tudásmegosztásra, a képviseletre és a támogatásra, ami végső soron saját tevékenységeik, tagjaik és a gyalogos közösség egészének javára válik.

A fent említett előnyök mellett az ERA fórumként szolgál a tagszervezetei közötti kapcsolatok és kapcsolatok kialakításához. Ez a szempont létfontosságú szerepet játszik a közösségi érzés és az együttműködés előmozdításában a sétáló közösségen belül. Íme néhány módszer, amellyel az ERA megkönnyíti és kiemeli ezt a szempontot:

 1. Hálózati lehetőségek: Az ERA számos hálózatépítési lehetőséget biztosít a tagszervezetek számára. Az ERA által évente megrendezett konferenciák, workshopok és webináriumok összehozzák a tagszervezetek képviselőit, lehetővé téve számukra a kapcsolatteremtést, a tapasztalatok megosztását és a kapcsolatok kialakítását. Ezek az események platformot teremtenek a hálózatépítéshez és gyümölcsöző együttműködések kialakításához a különböző európai országok szervezetei között.
 2. Együttműködés és tudásmegosztás: Az ERA-n keresztül a tagszervezeteknek lehetőségük van együttműködni és megosztani tudásukat és szakértelmüket. Az ERA rendezvényein és tevékenységein való részvétellel a szervezetek tanulhatnak egymástól, eszmét cserélhetnek és feltárhatják a közös kezdeményezések lehetőségeit. Ez az együttműködés erősíti a tagszervezetek közötti kapcsolatokat, és ösztönzi a támogató és együttműködő környezetet.
 3. Nemzetközi Börze: Az ERA több mint 30 európai ország gyalogos szervezeteit foglalja magában. Ez a sokszínűség kiváló lehetőséget biztosít a tagszervezetek számára a nemzetközi cserékbe való bekapcsolódásra. A különböző országok szervezeteivel való interakció révén a tagok betekintést nyerhetnek a különböző gyaloglási kultúrákba, gyakorlatokba és megközelítésekbe. Ez az expozíció segít kiszélesíteni látókörüket és gazdagítani saját szervezeti tevékenységeiket.
 4. Sense közösségi: Az ERA-ban való részvétel az összetartozás és a közösség érzését kelti a tagszervezetek között. Részei egy nagyobb kollektívának, amely a gyaloglás népszerűsítésével, a természet védelmével és a kölcsönös megértés elősegítésével foglalkozik. Ez a közös cél és kapcsolat hozzájárul a tagok közötti erős kötelékhez és a szolidaritás érzéséhez.
 5. Érdekképviselet és képviselet: Az ERA képviseli tagszervezetei érdekeit olyan nemzetközi szervezetekben, mint az Európai Unió és az Európa Tanács. Ez a kollektív képviselet egységes hangot ad a tagszervezeteknek, és platformot biztosít aggodalmaik és prioritásaik tágabb szintű képviseletére. Megerősíti a tagszervezetek közötti kapcsolatokat azáltal, hogy közös célok és közös érdekek érdekében dolgozik.
 6. Kapcsolatépítés a határokon túl: Az ERA küldetése a határon átnyúló együttműködésre, a tagszervezetek értékeinek és szakértelmének tiszteletben tartására helyezi a hangsúlyt. A határokon átnyúló kezdeményezések aktív előmozdításával és az együttműködés előmozdításával az ERA segít a nemzeti határokon átnyúló kapcsolatok kiépítésében. Ez a szempont arra ösztönzi a tagszervezeteket, hogy kapcsolatokat alakítsanak ki különböző országok szervezeteivel, és működjenek együtt nemzetközi projektekben, erősítve kapcsolataikat és elősegítve az interkulturális megértést.

Összefoglalva, az ERA-nak a tagszervezetei közötti kapcsolatok és kapcsolatok kialakításának fórumaként betöltött szerepe az általa kínált előnyök döntő része. Hálózatépítési lehetőségeket biztosít, elősegíti az együttműködést és a tudásmegosztást, elősegíti a közösségi érzést, és ösztönzi a nemzetközi cseréket, az ERA erősíti a tagszervezetek közötti kötelékeket, és elősegíti a támogató és összekapcsolt sétálóközösséget Európa-szerte.


szervezetek az ERA tagja lehet.

Vannak különböző kategóriák tagságból:

 • Teljes jogú tagok
 • Társult tagok
 • Kapcsolt tagok
 • Pártoló tagok
 • Tiszteletbeli tagok és elnökök

Kivonat az ERA alkotmányából:

 1. A teljes jogú tagok lehetnek önkéntes alapon működő jogi személyek vagy nonprofit szervezetek. Székhelyük a földrajzi Európa területén található, és az Alkotmány céljait szolgálják.
  Az alapító tagokat folytatni kell.
 2. Társult tagok lehetnek gazdasági haszonnal rendelkező jogi személyek, amelyek székhelye a földrajzi Európa területén található, és az Alkotmány céljait szolgálják. Ezeknek a tagoknak csak a tagdíjak megállapításában van szavazati joguk.
 3. Társult tagok lehetnek olyan jogi személyek, amelyek elfogadják az Alkotmányban meghatározott célokat és székhelyük Európán kívül van. Ezeknek a tagoknak csak a tagdíjak megállapításában van szavazati joguk.
 4. Pártoló taggá válhat minden jogi és természetes személy, aki támogatni kívánja az ERA céljait. Ezeknek a tagoknak nincs szavazati joguk. A minimális tagdíjat a Közgyűlés hagyja jóvá.
 5. Tiszteletbeli tagokká válhatnak azok a természetes személyek, akik kiemelkedő szolgálatot tettek az ERA érdekei érdekében.
 6. Tiszteletbeli elnökké lehet az egyesület elnöke és alelnöke, aki az egyesületnek kiemelkedő szolgálatot tett.
 7. Az 1-3. bekezdés szerinti tagsághoz írásbeli jelentkezés szükséges. A tag felvétele előtt meg kell hallgatni ugyanazon ország tagklubját vagy klubjait. A kérelemről a Közgyűlés dönt az Elnökség vizsgálata után.
 8. Pártoló tagok felvétele az Elnökség írásbeli kérelmével történik.
 9. A tiszteletbeli tagokat és elnököket az elnökség javaslatára a közgyűlés választja. A tagok javasolhatnak megfelelő személyeket a testületnek.

Ha az ERA tagja szeretne lenni, forduljon az ERA Titkárságához. Az elérhetőségeket lásd a weboldal alján.