Az ERA Walk Leader programja lehetőséget ad az önkéntes sétavezetőket képező tagszervezeteknek, hogy képzési programjukat tanúsíttatják. Ebből a célból az ERA kerettervet dolgozott ki, amely felsorolja a tanúsítás megszerzéséhez szükséges összes követelményt.

A képzés tanúsításával és kölcsönös elismerésével Európa-szerte egységes szabványok érvényesülése, az önkéntes sétavezetők magas színvonalának biztosítása és ennek következtében a vezetett séták magas színvonala valósul meg. Egy ernyőszervezet tanúsításából minden klub és szervezet profitálhat, amely annak tagja. Ennek ellenére az ERA minden közvetlen tagja, saját képzési programmal jelentkezhet minősítésre.

A program ösztönzőket vagy inspirációt is teremt azoknak a szervezeteknek, amelyek jelenleg nem kínálnak strukturált vagy elegendő képzést.

Ha egy szervezet csatlakozni kíván a Walk Leader programhoz, össze kell hasonlítania a már meglévő képzési programja tartalmát és módszereit a ERA keretterv/ellenőrző lista. A követelmények leírása a képzés minimális szükséges időtartamával együtt ebben a dokumentumban található.
Ha a minimális követelmények teljesülnek, az ellenőrző listát minősítési kérelemként a saját képzési programjával együtt (angol, német vagy francia nyelven) el kell küldeni az ERA titkárságára. Miután a felelős munkacsoport pozitívan értékelte a benyújtott képzési tartalmakat és módszereket, an megállapodás a tagszervezetek 5 éves időtartamú tanúsítására a kérelmező szervezet és az ERA között kerül sor.
A tanúsított szervezetek ezt követően oklevelet kapnak az ERA-tól, amely igazolja, hogy képzésük megfelel az ERA szabványainak. A szervezetek továbbra is felelősek önkéntes sétavezetőik oktatásáért, míg az ERA ellenőrzi, hogy az oktatás minősége a megkövetelt szinten maradjon a tanúsítás mind az 5 évében.


Az engedély lehetővé teszi a tanúsított szervezet számára, hogy az ERA „Walk Leader” logót használja az önkéntes sétavezetők azonosítóiban és a képzési okleveleiken is. Feljogosítja a minősített szervezetet arra is, hogy a „Walk Leader“ kitűzőt megvásárolja a képzett önkéntes sétavezetői számára. A minősített szervezetben képzett önkéntes sétavezetők jogosultak sétát vezetni saját területükön. Nem kapnak automatikusan engedélyt arra, hogy Európa-szerte sétákat vezessenek. A nemzeti törvényeket, szabályokat és rendelkezéseket tiszteletben kell tartani. A Walk Leader nem kap extra biztosítást az ERA-tól. Csak az országos vagy regionális szervezetük biztosításával fedezik őket.

A tanúsításért az ERA 200,00 €-t számít fel 5 éves időtartamra. Ha a tanúsítványt ezen időszak után megújítják, a 200,00 € összeget ismételten ki kell fizetni.

Az önkéntes sétavezetőknek szánt tűket csak minősített szervezetek vásárolhatják meg az ERA titkárságán darabonként 1,50 € áron. A szervezetek ezután saját maguk határozhatják meg terjesztésük árát.

Abban az esetben, ha egy szervezetnek segítségre/támogatásra van szüksége a kívánt színvonal eléréséhez, kérdései vannak vagy további információra van szüksége, felveheti a kapcsolatot az ERA titkárságával (secretariat@era-ewv-ferp.com).