ERA smerkia nelegalų karą Ukrainoje ir raginame nedelsiant nutraukti karą.


ERA buvo įkurta su vieningos ir laisvos Europos vizija Šaltojo karo metu. ERA skirta Europos Tarybos demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principams. ERA turi organizacijas narių visoje Europoje ir suburia žmones sąžiningo žaidimo ir lygių galimybių dvasia vaikščioti mūsų visos Europos ilgų nuotolių takais, taip pat
EURORANDO. Mes tikime taikia Europos žmonių ir šalių bendryste.

Kadangi ERA yra skėtinė organizacija, šiuo sunkiu metu mažai ką gali padaryti pati. Tačiau mūsų organizacijos narės aktyviai padeda pabėgėliams iš karo zonos ir tiekia humanitarines prekes kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Mes taip pat palaikome visus Rusijos ir Baltarusijos žmones, kurie pasisako už demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principus, o labiausiai ir už visus – prieš šį barbarišką karą ir už taiką.

Kaip organizacija, įkurta remiantis supratimo principais ir pažodžiui tiesiant bendravimo kelius ir supratimo tiltus Europoje, mes smerkiame režimą, atsakingą už šiuos žiaurumus, tačiau toliau dirbame su žmonėmis visose šalyse, įskaitant Rusiją, tikėkimės taikos ir susitaikymo.