Tapk nariu

ERA narystė turi daug privalumų. Raskite juos žemiau:

Privalumai

 1. Tinklų kūrimas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas: ERA palengvina organizacijų narių tinklų kūrimą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Tai leidžia organizacijoms dalytis savo patirtimi, geriausia praktika ir ištekliais, skatinant bendradarbiavimą ir abipusę paramą.
 2. Dalijimasis žiniomis ir patirtimi: ERA organizacijos narės turi prieigą prie daugiau nei 60 vaikščiojimo organizacijų iš daugiau nei 30 Europos šalių kolektyvinės patirties ir žinių. Jie gali mokytis vieni iš kitų patirties ir įgyti vertingų įžvalgų, kaip organizuoti ir sukurti optimalias vaikščiojimo sąlygas.
 3. Atstovavimas tarptautinėse organizacijoseERA atstovauja savo narių asociacijų interesams tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip Europos Sąjunga ir Europos Taryba. Per šį atstovavimą organizacijos narės gali turėti įtakos formuojant politiką ir sprendimus, turinčius įtakos vaikščiojimui ir žygiams visoje Europoje.
 4. Galimybė gauti finansavimą ir dotacijas: ERA kuria ir įgyvendina finansinę strategiją, kuri gali apimti finansavimo galimybių ir dotacijų paiešką. Organizacijos narės gali pasinaudoti šiomis finansinėmis iniciatyvomis, remdamos savo veiklą, projektus ir infrastruktūros plėtrą.
 5. Rinkodaros ir komunikacijos palaikymas: ERA kuria ir įgyvendina rinkodaros ir komunikacijos strategiją, kad prisidėtų prie savo verslo modelio. Organizacijoms narėms ši strategija gali būti naudinga, nes per ERA reklamines pastangas jie tampa matomi ir matomi, o tai gali padėti pritraukti naujų narių, dalyvių ir rėmėjų.
 6. Renginiai ir veiklaERA organizuoja įvairius renginius ir veiklas, kuriose gali dalyvauti organizacijos narės. Tai kasmetinė konferencija su seminarais ir visuotinė asamblėja, internetiniai seminarai įvairiomis temomis, Europos vaikščiojimo diena ir Eurorando (rengiamas kas 5 metai). Dalyvavimas šiuose renginiuose suteikia tinklų kūrimo galimybių ir galimybę keistis idėjomis su bendraamžiais.
 7. Pirmaujančių kokybės takų sertifikatasERA sertifikuoja geriausius pėsčiųjų maršrutus ir takus kaip pirmaujančius kokybės takus – geriausius Europoje. Organizacijos narės gali siekti šio sertifikato, kuris pagerina jų takų reputaciją ir kokybę, pritraukia daugiau pėsčiųjų ir turistų.
 8. E-kelių reklamaERA priklauso ir reklamuoja 12 E-takų, kurie yra ilgų atstumų takai, kurių bendras ilgis yra 75,000 XNUMX km visoje Europoje. Šių takų reklama gali būti naudinga organizacijoms narėms, nes jie pritraukia keliautojus ir prisideda prie tvaraus turizmo plėtros atitinkamuose regionuose.
 9. „Walk Leader“ programaERA vykdo „Walk Leader“ programą, kuri teikia mokymus ir sertifikatus asmenims, besidomintiems vadovauti vaikščiojimo grupėms. Organizacijos narės gali dalyvauti šioje programoje, kad padidintų savo gebėjimus organizuoti ir vykdyti saugią ir malonią vaikščiojimo veiklą.
 10. Ėjimo vandeniu programaERA taip pat vykdo programą „Aqua Walking“, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikščiojimui vandens aplinkoje. Organizacijos narės gali dalyvauti šioje programoje, siekdamos išplėsti savo pasiūlą ir patenkinti įvairesnius savo narių interesus ir pageidavimus.

Apskritai buvimas ERA nare suteikia pėsčiųjų organizacijoms galimybes bendradarbiauti, dalytis žiniomis, atstovauti ir palaikyti, o tai galiausiai naudinga jų pačių veiklai, nariams ir visai pėsčiųjų bendruomenei.

Be pirmiau minėtų privalumų, ERA yra forumas, skirtas kurti santykius ir santykius tarp savo organizacijų narių. Šis aspektas vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį skatinant bendruomeniškumo jausmą ir bendradarbiavimą vaikščiojančioje bendruomenėje. Štai keletas būdų, kuriais ERA palengvina ir pabrėžia šį aspektą:

 1. Tinklo galimybės: ERA provides numerous networking opportunities for member organizations. The yearly conferences, workshops, and webinars organized by ERA bring together representatives from member organizations, allowing them to connect, share experiences, and build relationships. These events create a platform for networking and establishing fruitful collaborations among organizations from different European countries.
 2. Bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis: Per ERA organizacijos narės turi galimybę bendradarbiauti ir dalytis savo žiniomis bei patirtimi. Dalyvaudamos ERA renginiuose ir veikloje organizacijos gali mokytis viena iš kitų, keistis idėjomis, ieškoti bendrų iniciatyvų galimybių. Šis bendradarbiavimas stiprina ryšius tarp organizacijų narių ir skatina palankią bei bendradarbiavimo aplinką.
 3. Tarptautinė biržaERA apima pėsčiųjų organizacijas iš daugiau nei 30 Europos šalių. Ši įvairovė suteikia puikią galimybę organizacijoms narėms dalyvauti tarptautiniuose mainuose. Bendraudami su organizacijomis iš įvairių šalių nariai gali įgyti įžvalgų apie skirtingas vaikščiojimo kultūras, praktikas ir požiūrius. Šis parodymas padeda išplėsti jų perspektyvas ir praturtinti jų pačių organizacinę veiklą.
 4. Bendruomeniškumas: Buvimas ERA dalimi sukuria organizacijoms narių priklausymo ir bendruomenės jausmą. Jie priklauso didesniam kolektyvui, kuris skatina vaikščioti, saugo gamtą ir skatina tarpusavio supratimą. Šis bendras tikslas ir ryšys prisideda prie tvirto narių tarpusavio ryšio ir solidarumo jausmo.
 5. Advokatas ir atstovavimas: ERA atstovauja savo organizacijų narių interesams tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip Europos Sąjunga ir Europos Taryba. Šis kolektyvinis atstovavimas suteikia organizacijoms narėms vieningą balsą ir platformą platesniu lygmeniu ginti savo rūpesčius ir prioritetus. Ji stiprina ryšius tarp organizacijų narių, dirbdama kartu siekdama bendrų tikslų ir bendrų interesų.
 6. Santykių kūrimas už sienų: ERA misija akcentuoja tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir pagarbą organizacijų narių vertybėms ir kompetencijai. Aktyviai skatindama tarpvalstybines iniciatyvas ir skatindama bendradarbiavimą, EMTE padeda užmegzti ryšius, peržengiančius nacionalines sienas. Šis aspektas skatina organizacijas nares megzti ryšius su įvairių šalių organizacijomis ir kartu dirbti tarptautiniuose projektuose, stiprinant ryšius ir skatinant tarpkultūrinį supratimą.

Apibendrinant galima pasakyti, kad ERA, kaip forumo, kuriant santykius ir santykius tarp jos narių organizacijų, vaidmuo yra esminis jos teikiamos naudos aspektas. Suteikdama tinklų kūrimo galimybes, palengvindama bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis, skatindama bendruomeniškumo jausmą ir skatindama tarptautinius mainus, ERA stiprina ryšius tarp organizacijų narių ir skatina palaikantį bei tarpusavyje susietą vaikščiojančių bendruomenę visoje Europoje.


organizacijos can become members of ERA.

yra skirtingos kategorijos narysčių:

 • Tikrieji nariai
 • Asocijuoti nariai
 • Susiję nariai
 • Palaikantys nariai
 • Garbės nariai ir prezidentai

Ištrauka iš ERA konstitucijos:

 1. Tikrieji nariai may be legal entities working on a voluntary base or are non-profiting. They have their seat in the territory of the geographical Europe and serve the purposes of the Constitution. Founding members have a right of continuance.
 2. Asocijuoti nariai may be legal entities with an economic profit that have their seat in the territory of the geographical Europe, and serve the purposes of the Constitution. These members have voting rights only in the determination of membership fees.
 3. Affiliate members can be legal entities that accept the aims laid down in the Constitution and are based outside Europe. These members have voting rights only in the determination of membership fees.
 4. All legal and natural persons who want to support the goals of ERA can become supporting members. These members have no voting rights. The minimum membership fee is approved by the General Meeting.
 5. Natural persons who have rendered outstanding services to the concerns of the ERA may become honorary members.
 6. Presidents and vice-presidents of the association, who have rendered outstanding services to the association, can become honorary presidents.
 7. Narystei, kaip apibrėžta 1–3 dalyse, reikalingas raštiškas prašymas. Prieš priimant narį, būtina išklausyti tos pačios šalies klubą ar klubus. Visuotinis susirinkimas priima sprendimą dėl prašymo, kai jį išnagrinėja valdyba.
 8. Nariai rėmėjai priimami gavus raštišką valdybos prašymą.
 9. Honorary members and presidents are elected by the General Meeting upon proposal of the Board. Members can suggest suitable persons to the board.

Jei norite tapti ERA nariu, susisiekite su ERA sekretoriatu. Kontaktinę informaciją žr. šios svetainės apačioje.