Neeilinis visuotinis susirinkimas

Neeilinis visuotinis susirinkimas buvo sušauktas internetu 14 m. vasario 2024 d. dėl rašytinio prašymo sušaukti ¼ ERA tikrųjų narių neeilinį visuotinį susirinkimą dėl naujo ERA įstatų patvirtinimo.

Vokietijos Kaselio mokesčių inspekcija informavo ERA, kad kai kurie teiginiai mūsų konstitucijoje neatitinka labdaros statuso suteikimo taisyklių. Jie pasiūlė pakeitimą, kurį ERA parengė kartu su savo Vokietijos mokesčių patarėju.

    Pasiūlyme užbaigti ERA konstituciją buvo tiesiogiai nurodyta Konstitucija jos teisiškai privaloma (vokiška) versija, pateikta Vokietijos registrų teismui. Šie pokyčiai atitinkamai atsispindėjo ir vertimuose į kitas dvi kalbas.

    ERA biuras tikisi, kad patvirtinta Konstitucija bus atnaujinta per artimiausias savaites. Neeilinio visuotinio susirinkimo protokolas yra čia.