Lenta

Darbo grupės

Auditorius

nariai

Dokumentai, skirti parsisiųsti

Pagrindas


Statistika


Archyvas

Europos ramblerių asociacija (ERA) yra iškili ir įtakinga skėtinė organizacija įkurta Vokietijoje 1969 m. Apytiksliai sudarytas 60 narių vaikščiojimo organizacijų iš maždaug 30 Europos šaliųERA yra vienijanti jėga, propaguojanti ir propaguojanti vaikščiojimą kaip pramoginę veiklą ir ryšį su gamta ir kultūra visame žemyne.

Turėdama apie 3 milijonus pavienių narių, ERA atstovauja įvairų ir platų asmenų tinklą, aistringą vaikščiojimui, žygiams pėsčiomis ir laipiojimu į kalnus. Asociacijos nariai turi didelę patirtį organizuojant ir palengvinant vaikščiojimo veiklą, o daugelis organizacijų narių gali pasigirti daugiau nei šimtmečio istorija, kai kurios net daugiau nei 150 metų.

ERA misija yra orientuota į tinklų kūrimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo tarp savo organizacijų narių skatinimą. Asociacija daug dėmesio skiria pagarbaus elgesio, kompetencijos ir bendrų vertybių užtikrinimui visais su vaikščiojimu ir poilsiu lauke susijusiais klausimais. Bendradarbiaudama ir keisdama gerąja patirtimi, ERA stengiasi pagerinti tiek vietinių, tiek turistų vaikščiojimo patirtį.

Šis vizija ERA turi būti plačiai pripažintas visoje Europoje kaip svarbiausias visų su vaikščiojimu susijusių klausimų ekspertas, pelnantis tinkamo, iniciatyvaus ir patikimo partnerio reputaciją. Aktyviai bendradarbiaudama su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant vyriausybes, tarptautines organizacijas ir kitas advokatų grupes, ERA siekia reikšmingai prisidėti prie pėsčiųjų takų, kultūros paveldo ir gamtinės aplinkos propagavimo ir išsaugojimo.

Šis pagrindiniai objektai ERA apima daugybę esminių tikslų. Tai apima vaikščiojimo ir laipiojimo į kalnus skatinimą, kartu ugdant atsakomybės jausmą ir rūpestį kraštovaizdžiu bei aplinka. ERA aktyviai dalyvauja kuriant ir ženklinant Europos tolimojo susisiekimo kelius, saugodama šiuos maršrutus, taip pat ir kitus tarptautinius maršrutus, kad būtų užtikrintas tolesnis jų egzistavimas ir prieinamumas.

Kitas svarbus EMTE dėmesys skiriamas teisių ir tradicijų, susijusių su sienų kirtimu Europos šalyse, apsauga ir plėtra. išsaugoti Europos kultūros paveldą. Asociacija taip pat stengiasi išsaugoti prieigos teisė visai žemei, pabrėždamas, kad šis tikslas neturėtų pakenkti gamtinės aplinkos apsauga.

ERA įsipareigojimas siekti abipusio supratimo ir kultūrinių mainų yra akivaizdus jos pastangose stiprinti ryšius tarp žmonių per pasivaikščiojimus ir bendravimą su gamta. Be to, asociacija atstovauja savo narių asociacijų interesams tarptautinėse organizacijose kaip ir Europos Sąjunga ir Europos Taryba, užtikrinant, kad vaikščiojimas ir veikla lauke būtų atsižvelgta į atitinkamas politikos diskusijas ir sprendimus.

Galiausiai ERA siekia didinti informuotumą apie fizinio aktyvumo svarba, ypač vaikščioti, palaikyti sveiką gyvenimo būdą. Pasisakydama už vaikščiojimo naudą ir skatindama fizinį aktyvumą, asociacija aktyviai prisideda prie asmenų ir bendruomenių gerovės visoje Europoje.

Apskritai Europos bėgikų asociacija atlieka labai svarbų vaidmenį propaguojant vaikščiojimą, skatinant vaikščiojimo organizacijų bendradarbiavimą ir išsaugant įvairų Europos gamtos ir kultūros paveldą. Dėl savo nenuilstamų pastangų ERA ir toliau įkvepia daugybę žmonių tyrinėti lauko grožį, užmegzti ryšius su gamta ir įvertinti fizinės veiklos vertę savo gyvenime.