ERA auditorius

Jis tikrina buhalterinę apskaitą, raštu atsiskaito Visuotiniam susirinkimui ir pateikia visuotiniam susirinkimui prašymą atleisti iždininką ir valdybą.

Daktaras Michaelas Ermrichas
Auditorius

Deutscher Wanderverband, Vokietija