Projektai

08-03-2024

 • PRISIJUNGTI (Europos lauko sporto ir saugomų teritorijų sujungimas)
  Vadovas: Europos lauko sporto tinklas (ENOS)
  ERA: pilnas partneris
 • EL. KELIAI (El. keliai: Europos jungimas)
  Vadovas: Serbijos alpinizmo asociacijos žygeivių klubas „TARA“.
  ERA: pilnas partneris
 • KELIAS (Jaunų žmonių įtraukimas į žygius ir asociatyvią veiklą per bendrą dizainą)
  Vadovas: Trekkify
  ERA: asocijuotas partneris
 • MARŠRUTAI (Atsakingas bendras takų naudojimas pagal Europos standarto sistemą)
  Vadovas: Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre (FFRP)
  ERA: pilnas partneris

Nė vienas iš 06-03-2023 paminėtų projektų nebuvo įvykdytas.

06-03-2023

9 m. vasario 12–2023 d. Strasbūre (F) vyko ERA valdybos posėdis.
ERA valdyba sutiko tapti šių tolesnių projektų partnere:

 • „Co-Trek“ – įtraukiant jaunus žmones į žygius ir asociatyvią veiklą per bendrą dizainą (vadovaujant Trekkify) – jaunimo integravimas į bendrus projektus su suaugusiaisiais

  Siekiama suburti skirtingus veikėjus į bendrą dizainą: federacijas ir jaunus žmones, kurie kartu ieško bendrų sprendimų. Be to, poreikis į projektą įtraukti jaunąsias kartas bus pasiektas konsorciume turint dvi organizacijas (iš Ispanijos ir Lietuvos), kurios tiesiogiai dirba su jaunimu.
  ERA parengs klausimyną apie jaunimą mūsų MO. Projekte daugiausia bus investuojama į mokslinius tyrimus, kodėl pas mus nėra jaunimo ERA, kokios sąlygos jaunimui.
  Ateityje su suinteresuotomis ERA MO gali būti parengtas gyvenimo aprašymas apie jaunimą, įgyvendinant nuosavus projektus ir turint didesnį biudžetą.

  Būsena: parengimo paraiškai etapas

 • Inclusive Žygio projektas (vadovaujant EUMA) – gairės ir specialūs žygiai neįgaliesiems

  Šiuo projektu siekiama stiprinti fizinio aktyvumo, kaip visapusiško specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių dalyvavimo, atsipalaidavimo, poilsio, pramogų, mokymosi ir socialinės įtraukties augimo, ugdymą. Kai kurie ERA MO taip pat turi patirties su neįgaliaisiais. Projektų rezultatai: Inclusive Hiking Guide, 12 Inclusive žygių, Labdaros akcija.

  Būsena: parengimo paraiškai etapas

ERA narių organizacijų projektai, jie gali būti sinergijoje su ERA projektais:

 • Miško ir pakrančių pėsčiųjų takų prieinamumo gerinimas skirtingoms socialinėms grupėms (Prieinami pėsčiųjų takai)
  Projekto tikslas – pagerinti Baltijos šalių pėsčiųjų takų – Pajūrio pėsčiųjų tako ir Miško tako – prieinamumą skirtingoms socialinėms grupėms, įgyvendinant pasiekiamumo ir įtraukiosios rinkodaros sprendimus abiejų takų teritorijoje Latvijoje ir Estijoje. Skirtingos grupės yra: senjorai, šeimos su mažais vaikais, neįgalieji, užsieniečiai (turintys kalbos ir kultūrų barjerą, mokyklinio amžiaus jaunimas).
  Partneriai: Estijos ir Latvijos turizmo organizacijos, regionai, savivaldybės

26-11-2022:

ERA ir mūsų organizacijos narės inicijuoja įvairius projektus ERA strateginiai planai.

Toliau pateiktame dokumente yra iki tol ERA darbo su projektais, kurie gali prasidėti 2023 m., pagrindas:

Tai gali būti galimi projektai: