Tikšanās par takām Eiropā

Bechine (CzR) no 1. līdz 3. aprīlim notiek Multiplier Sport Event, kurā tiek prezentēti 2 gadu pētījumu rezultāti un apkopotie dati par pārgājienu un kalnu takām Eiropā. 22 dalībnieku priekšā no vairāk nekā 10 Eiropas valstīm.

Sestdienas pēcpusdienā bija pastaiga pa vienu no LQT-BE in Tulava – Luznice. Svaigs sniegs pastaigu netraucēja.

Šie pētījumi veikti Erasmus+ projekta ietvaros, kas realizē ERA ar EUMA.

Jana no ERA sekretariāta prezentē marķējumu dažādās Eiropas valstīs