#ERA darbojas kopā

Šodien ERA kopā ar mūsu dalīborganizācijām rīkoja virtuālu tikšanos par tēmu Klimata pārmaiņas.

Tika veiktas instruktāžas par to, kā mēs varam kopīgi rīkoties, lai mazinātu klimata pārmaiņu sekas.

Mēs visi vienojāmies izmantot tēmturi #ERAactstogether, kad informēsim vai apstrādājam ar klimata pārmaiņām saistītās tēmas. Tās varētu būt tādas tēmas kā plūdi, ugunsgrēki dabā, pastaigas pilsētā, pastaigas darbā utt.