Kronītis

Dažādas Eiropas valstis paver savas robežas citām valstīm. Tas dod iespēju veikt pārrobežu pārgājienus.
ERA centīsies jūs šeit informēt par iespējām pārgājienos citās valstīs 2020. gadā koronēšanas periodā.