Eiropas pastaigu diena

ERA ierosināja šo pamanāmības veidu staigājot visā Eiropā.

Veicināsim, organizēsim un veltīsim savas darbības kopā pirmā sestdiena no Eiropas nedēļa Sport, kas notiek katru gadu no 23. līdz 30. septembrim.

ERA aicina dalīborganizācijas šajā dienā organizēt pastaigas uz vietas.

Lūdzu, izmantojiet hashtags #beactive #europeanwalkingday sociālajos tīklos, lai popularizētu pastaigas.