2000.–2001. gadā ERA organizēja pirmo visas Eiropas mēroga pasākumu – EURORANDO 2001. Šis pasākums ir kļuvis par tradīciju, ERA to organizē reizi 5 gados.

Ideja izveidot Eiropas mēroga kustību-ar nosaukumu EURORANDO-kā tradicionāls Eiropas soļošanas pasākums (atkārtojas ik pēc pieciem gadiem, katru reizi citā valstī, katru reizi ar jaunu devīzi) aizsākās pēc otrā EURORANDO pasākuma 2006. gadā.

Pasākumi veicina Eiropas soļotāju klubu savstarpējos mērķus, kas ir

  • lauku izpratne un aizsardzība
  • vēstures apguve un vēsturisko tradīciju un struktūru aizsardzība
  • cilvēku savstarpēja sapratne no dažādām Eiropas vietām

Eurorando 2026. gads


Iepriekšējie Eurorandos