ERA Ziemas valdes sēde

Eiropas Rambleru asociācijas (ERA) valdes sēde notika no 22. gada 25. līdz 2024. februārim Mandelieu-la-Napoule, Francijā, ar laipnu Center Expo Congres atbalstu. Sanāksmē tika sveikti visi valdes locekļi un galvenā uzmanība tika pievērsta vairākām galvenajām jomām, tostarp stratēģiskajiem plāniem, finansēm un projektu atjauninājumiem.

1. Stratēģiskā plānošana: Valde izskatīja ERA stratēģiskos plānus 2024. gadam, nosakot jomas, kurām jāpievērš uzmanība, piemēram, finansējums, dalībnieku iesaiste un pārrobežu aktivitātes. Tika atzīmēts, ka pašreizējais statuss pilnībā neatbilst galvenajiem darbības rādītājiem 2024. gadam.

2. Finanšu pārskats: Finanšu diskusijas aptvēra 2023. gada finanšu pārskatu un prognozes 2024.–2028. gadam. Valde uzsvēra nepieciešamību nodrošināt papildu 5,000 eiro 2024. gada budžetam un apsprieda dažādas stratēģijas, tostarp kolektīvo finansējumu un īpašus ziedojumus.

3. Darba grupas un projekti: Tika sniegti atjauninājumi par dažādām darba grupām un projektiem, tostarp LQT-BE (Leading Quality Trails – Best of Europe), Eiropas pastaigu pasākumiem un ceļa zīmju aizsardzību. Tāpat padome pārrunāja dalību vairākos ES finansētos projektos un iniciatīvas Zaļās takas virzības nepieciešamību.

4. Dalīborganizācijas: Valde uzrunāja potenciālos jaunos dalībniekus no Īrijas, Rumānijas un Albānijas. Tika sagatavota anketa dalīborganizācijām, kas tiks izplatīta gaidāmajā ERA pavasara vebinārā “Atsevišķu biedru paplašināšana dalīborganizācijās”.

5. Pasākumi un saziņas: Tika apspriesti 2024. gada Eiropas pastaigu dienas plāni, piedāvājot turpmāko gadu moto. Turklāt tika kopīgoti atjauninājumi par ERA tīmekļa semināriem un konferencēm, tostarp rudens tīmekļa semināru tēmas un koncepcijas turpmākajiem pasākumiem.

6. Partnerības un sadarbība: Tika parakstīts līgums ar International Aqua Walking (IAW), lai nodrošinātu notiekošās ūdens pastaigu spēles un izplatītu šo pieaugošo aktivitāti starp ERA dalībniekiem. Valde arī uzsvēra pastāvīgas sadarbības un turpmākās sadarbības nozīmi.

Parakstīts līgums starp ERA un IAW
Vispirms neapstrādāts, no kreisās: Arnaud Fantapié (IAW prezidents), Boriss Mičiči (ERA prezidents)
Otrais neapstrādāts, no kreisās – ERA valdes locekļi: Stīns Kobero-Hansens, Andželo Mišela Latorre, Gerhards Ermišers, Sofija Čipona, Rūbens Džordao, Asnate Ziemele

Sanāksme noslēdzās ar turpmāko valdes sanāksmju plānošanu un diskusijām par papildu tēmām, piemēram, ERA pārstāvniecību festivālos un iespējamo sadarbību ar Mediterranean Trails Network.