Ieejiet dabā:
ERA ir priekšgalā, veicinot pastaigu un dabas saglabāšanu visā Eiropā:


valde

Darba grupas

Revidents

Biedri

Dokumenti lejupielādei

Fonds


Statistika


arhīvs

ERA, kas dibināta 1969. gadā Vācijā, ir bijusi galvenā loma pastaigu un atpūtas ainavas veidošanā Eiropā. Sākotnēji tā tika izveidota kā vienojošs spēks, un tā ir kļuvusi par ietekmīgu jumta organizāciju, kurā ir aptuveni 60 dalīborganizācijas no aptuveni 30 Eiropas valstīm. Gadu gaitā ERA misija ir bijusi vērsta uz tīklu veidošanu un pārrobežu sadarbību starp tās dalībniekiem.

Biedrība ir konsekventi iestājusies par pastaigu kā atpūtas aktivitāti, uzsverot tās priekšrocības saiknē ar dabu un kultūru visā kontinentā. ERA apņemšanās ievērot cieņpilnu attieksmi, zināšanas un kopīgās vērtības ir bijusi acīmredzama visos jautājumos, kas saistīti ar pastaigu un atpūtu brīvā dabā.

Viens no galvenajiem ERA sasniegumiem ir tās aktīvā loma Eiropas tālsatiksmes ceļu izveidē un iezīmēšanā. Aizsargājot un saglabājot šos maršrutus, kā arī citus starptautiskos ceļus, biedrība nodrošina to turpmāku pastāvēšanu un pieejamību. Šī centība atspoguļo ERA apņemšanos uzlabot pastaigu pieredzi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

ERA pamatmērķi, tostarp pastaigu un kalnu kāpšanas aktivitāšu veicināšana, atbildības sajūtas par laukiem un vidi ieaudzināšana un tradīciju saglabāšana, kas saistītas ar robežšķērsošanu Eiropas valstīs, izceļ asociācijas daudzpusīgo pieeju. Veicot sadarbību un apmainoties ar paraugpraksi, ERA ir ievērojami veicinājusi staigāšanas tiesību uzlabošanu un Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanu.

Rezumējot, ERA vēsturiskā attīstība kopš tās dibināšanas 1969. gadā liecina par tās attīstību par ievērojamu pastaigu kā atpūtas aktivitātes aizstāvi Eiropā. Tās daudzpusīgā pieeja, kopīgie centieni un apņemšanās saglabāt kultūras mantojumu ir pozicionējuši ERA kā vienojošu spēku, kas uzlabo pastaigu pieredzi un veicina pārrobežu sadarbību visā kontinentā.


Eiropas Rambleru asociācija (ERA) ir ievērojama un ietekmīga jumta organizācija dibināta Vācijā 1969. gadā. Satur aptuveni 60 biedru pastaigu organizācijas no aptuveni 30 Eiropas valstīmERA ir vienojošs spēks, kas atbalsta un popularizē pastaigu kā atpūtas aktivitāti un saiknes ar dabu un kultūru līdzekli visā kontinentā.

ERA, kurā ir aptuveni 3 miljoni individuālu dalībnieku, pārstāv daudzveidīgu un plašu personu tīklu, kas aizraujas ar kājām, pārgājieniem un kalnu kāpšanu. Asociācijas biedriem ir liela pieredze pastaigu aktivitāšu organizēšanā un veicināšanā, un daudzām biedru organizācijām ir vairāk nekā gadsimtu sena vēsture, dažas pat vairāk nekā 150 gadus.

ERA misija ir vērsta uz tīklu un pārrobežu sadarbības veicināšanu starp tās dalīborganizācijām. Biedrība liek lielu uzsvaru uz cieņpilnas attieksmes, zināšanu un kopīgu vērtību nodrošināšanu visos jautājumos, kas saistīti ar pastaigu un atpūtu brīvā dabā. Sadarbojoties un apmainoties ar paraugpraksi, ERA cenšas uzlabot pastaigu pieredzes kvalitāti gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana vīzija ERA ir plaši atzīta visā Eiropā kā izcilākais eksperts visos ar kājām saistītos jautājumos, izpelnoties atbilstoša, proaktīva un uzticama partnera reputāciju. Aktīvi sadarbojoties ar dažādām ieinteresētajām personām, tostarp valdībām, starptautiskām organizācijām un kolēģiem interešu aizstāvības grupām, ERA mērķis ir sniegt būtisku ieguldījumu pastaigu maršrutu, kultūras mantojuma un dabas vides veicināšanā un saglabāšanā.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana pamatobjekti ERA ietver virkni būtisku mērķu. Tie ietver pastaigu un kalnos kāpšanas aktivitāšu veicināšanu, vienlaikus ieaudzinot atbildības sajūtu un rūpes par laukiem un vidi. ERA aktīvi piedalās Eiropas tālsatiksmes ceļu izveidē un iezīmēšanā, aizsargājot šos maršrutus, kā arī citus starptautiskos ceļus, lai nodrošinātu to pastāvīgu pastāvēšanu un pieejamību.

Vēl viens ERA galvenais mērķis ir aizsargāt un attīstīt tiesības un tradīcijas, kas saistītas ar robežu šķērsošanu Eiropas valstīs, tādējādi Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana. Biedrība arī strādā, lai saglabātu piekļuves tiesības uz visu zemi, uzsverot, ka šim mērķim nevajadzētu apdraudēt dabiskās vides aizsardzība.

ERA apņemšanās nodrošināt savstarpēju sapratni un kultūras apmaiņu ir acīmredzama tās centienos stiprināt saites starp cilvēkiem izmantojot pastaigas un iesaistīšanos dabā. Turklāt asociācija pārstāv savu dalībbiedrību intereses starptautiskajās organizācijās tāpat kā Eiropas Savienība un Eiropas Padome, nodrošinot, ka pastaigas un aktivitātes brīvā dabā tiek ņemtas vērā attiecīgās politikas diskusijās un lēmumos.

Visbeidzot, ERA cenšas palielināt informētību par fizisko aktivitāšu nozīmeveselīga dzīvesveida uzturēšanā, īpaši pastaigas. Iestājoties par staigāšanas priekšrocībām un veicinot fiziskās aktivitātes, biedrība aktīvi veicina indivīdu un kopienu labklājību visā Eiropā.

Kopumā Eiropas Rambleru asociācijai ir ļoti svarīga loma pastaigu aizstāvēšanā, pastaigu organizāciju sadarbības veicināšanā un Eiropas daudzveidīgā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā. Ar saviem nenogurstošajiem pūliņiem ERA turpina iedvesmot neskaitāmus cilvēkus izpētīt āra skaistumu, veidot saikni ar dabu un novērtēt fizisko aktivitāšu vērtību savā dzīvē.