ERA auditors

Viņš veic pārskatu revīziju, rakstveidā ziņo Kopsapulcei un iesniedz Kopsapulcei pieteikumu par kases un valdes atbrīvošanu no amata.