Politika

Vajadzības gadījumā ERA ir izstrādājusi deklarācijas, politiku un principus par dažādām tēmām.

EUMA un ERA Kopējās nostājas dokuments par ES meža stratēģiju (2022)

Atveriet Eiropas dabisko vidi
Piekļuve dabai – izšķirtspēja (2016)

Kā atzīmēt pastaigu takas:
Ceļa marķēšanas vispārīgie principi (2015)

Kāpēc ir svarīgi, lai būtu izglītoti pastaigu vadītāji:  
Markusa deklarācija (2005)

Kā uzvesties dabā: 
Eiropas labas pastaigas kodekss (2002)

Vēsturiskie dokumenti:

Ko ERA domā par publisku piekļuvi dabai: 
Nostipriniet gājēju publiskās piekļuves tiesības Eiropā! (1999)