ERA Walk Leader programma nodrošina sertifikāciju dalīborganizācijām, kas apmāca brīvprātīgo pastaigu vadītājus. ERA izstrādātajā pamatplānā ir uzskaitītas visas sertifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības.

Standarti

Apmācību sertifikācija un savstarpēja atzīšana palīdz izveidot vienotus standartus pastaigu vadītājiem visā Eiropā. Tas nodrošina augstu kvalitātes standartu ievērošanu gida pavadībā. Jumta organizācijas var pieteikties sertifikācijai, un visi to biedru klubi un organizācijas var gūt labumu no tā. Turklāt tiešajiem ERA dalībniekiem ar savām apmācību programmām ir tiesības saņemt sertifikātu.

Programma stimulē organizācijas bez strukturētas vai pietiekamas apmācības.

Procedūras

Ja organizācija vēlas piedalīties programmā Walk Leader, tai ir jāsalīdzina savas esošās apmācības programmas saturs un metodes ar ERA pamatplāns/kontrolsaraksts. Ar apmācību programmas prasībām un minimālo ilgumu var iepazīties dokumentā.
Ja organizācija atbilst minimālajām prasībām, tai ir jānosūta kontrolsaraksts kā sertifikācijas pieteikums kopā ar apmācību programmu (angļu, vācu vai franču valodā) ERA sekretariātam.
Ja par apmācību satura un metožu izskatīšanu atbildīgā darba grupa apstiprina pieteikumu, an līgums par sertifikāciju biedru organizācijas tiks veikta uz 5 gadiem.
Sertificētās organizācijas saņems ERA diplomu, kas apliecina, ka viņu apmācība atbilst ERA standartiem. Tomēr organizācijas joprojām ir atbildīgas par savu brīvprātīgo pastaigu vadītāju izglītošanu. ERA uzraudzīs sertificēto organizāciju sniegtās izglītības kvalitāti, lai nodrošinātu, ka tā saglabājas vajadzīgajā līmenī visu piecu gadu sertifikācijas periodu.

Zīmols

Sertifikācija ļauj organizācijai izmantot “Walk Leader” ERA logotipu savos brīvprātīgo pastaigu vadītāju identifikācijas un apmācības diplomos. Turklāt tā ļauj sertificētajai organizācijai iegādāties “Walk Leader” piespraudes saviem apmācītajiem brīvprātīgajiem pastaigu vadītājiem. Tomēr apmācība sertificētā organizācijā automātiski nedod brīvprātīgajiem pastaigu vadītājiem atļauju vadīt pastaigas visā Eiropā. Viņiem ir atļauts vadīt pastaigas tikai attiecīgajās teritorijās, ievērojot valsts likumus, noteikumus un noteikumus. Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka brīvprātīgo pastaigu vadītāji nesaņem papildu apdrošināšanu no ERA; tos sedz tikai savas valsts vai reģionālās organizācijas apdrošināšana.

Сena

ERA iekasē €200.00 par sertifikāciju, kas ir derīga 5 gadus. Atjaunošanai nepieciešams vēl viens maksājums 200.00 €.

ERA sekretariāts pārdod piespraudes brīvprātīgo pastaigu vadītājiem sertificētām organizācijām par 1.50 eiro katra. Organizācijas var noteikt savas izplatīšanas cenas.

Palīdzība

Ja organizācijai nepieciešama palīdzība, lai izpildītu standartus, tai ir jautājumi vai nepieciešama informācija, sazinieties ar ERA sekretariātu (secretariat@era-ewv-ferp.com).