ERA programma Walk Leader sniedz dalīborganizācijām, kas apmāca brīvprātīgos pastaigu vadītājus, iespēju iegūt apmācību programmas sertifikātu. Šim nolūkam ERA izstrādāja ietvarplānu, kurā uzskaitītas visas prasības, kas nepieciešamas sertifikācijas iegūšanai.

Ar apmācību sertifikāciju un savstarpēju atzīšanu tiek sasniegti vienoti standarti visā Eiropā, brīvprātīgo pastaigu vadītāju augstu standartu garantija un līdz ar to arī augsts gida vadīto pastaigu kvalitātes standarts. No jumta organizācijas sertifikācijas var gūt peļņu visi klubi un organizācijas, kas ir tās biedri. Neskatoties uz to, katrs tiešais ERA dalībnieks ar savu apmācību programmu var pieteikties sertifikācijai.

Programma arī rada stimulus vai iedvesmu organizācijām, kuras pašlaik nepiedāvā strukturētu vai pietiekamu apmācību.

Ja organizācija vēlas pievienoties Walk Leader programmai, tai būs jāsalīdzina savas jau esošās apmācības programmas saturs un metodes ar ERA pamatplāns/kontrolsaraksts. Prasību apraksts kopā ar minimālo nepieciešamo apmācību ilgumu ir atrodams šajā dokumentā.
Ja minimālās prasības ir izpildītas, kontrolsaraksts ir jānosūta ERA sekretariātam kā sertifikācijas pieteikums kopā ar savu apmācību programmu (angļu, vācu vai franču valodā). Pēc iesniegtā apmācību satura un metožu pozitīvas izskatīšanas atbildīgajā darba grupā, an līgums dalīborganizāciju sertifikācijai ar ilgumu 5 gadi tiek veikta starp pieprasītāju organizāciju un ERA.
Pēc tam sertificētās organizācijas no ERA saņem diplomu, kas apliecina, ka viņu apmācība atbilst ERA standartiem. Organizācijas joprojām ir atbildīgas par savu brīvprātīgo pastaigu vadītāju izglītību, savukārt ERA kontrolē, lai izglītības kvalitāte saglabātos vajadzīgajā līmenī visus 5 sertifikācijas gadus.


Licence ļauj sertificētajai organizācijai izmantot ERA logotipu „Walk Leader”, arī savu brīvprātīgo pastaigu vadītāju ID un apmācību diplomos. Tas arī dod tiesības sertificētajai organizācijai iegādāties "Walk Leader" piespraudes saviem apmācītajiem brīvprātīgajiem pastaigu vadītājiem. Brīvprātīgie pastaigu vadītāji, kas apmācīti sertificētā organizācijā, ir tiesīgi vadīt pastaigas savā teritorijā. Viņi automātiski nesaņem atļauju vadīt pastaigas pa visu Eiropu. Valsts likumi, noteikumi un noteikumi ir jāievēro. Walk Leader nesaņem papildu apdrošināšanu no ERA. Viņus sedz tikai valsts vai reģionālās organizācijas apdrošināšana.

Par sertifikāciju ERA iekasē € 200,00 par 5 gadu periodu. Ja sertifikāts tiek atjaunots pēc šī perioda, summa EUR 200,00 apmērā būs jāmaksā atkārtoti.

Piespraudes brīvprātīgajiem pastaigu vadītājiem var iegādāties tikai sertificētas organizācijas ERA sekretariātā par € 1,50/kat. Pēc tam organizācijas var noteikt savu izplatīšanas cenu.

Ja organizācijai nepieciešama palīdzība/atbalsts, lai sasniegtu nepieciešamo standartu, rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, var sazināties ar ERA sekretariātu (secretariat@era-ewv-ferp.com).