Ietvars pastaigu gidam/līdera apmācībai

Pastaigas gidu apmācība Eiropas Rambleru asociācijā (ERA)

Kā norādīts "Markusisas deklarācija" datēts ar 2005. gada maiju, ir nepieciešams vienots Eiropas standarts pastaigu gidu apmācībai. 


1. Kāpēc mums ir nepieciešama kvalificēta apmācība?

Raidīšana ir darbība, kas saistībā ar vēlmi atklāt un izprast dabas un cilvēku vidi rada aizraušanos dalīties labas gribas atmosfērā. Izklaide, kas prasa izturību, klejošanai ir nepieciešamas minimālas zināšanas un sagatavošanās apmaiņā pret maksimumu. Sociālajā kontekstā ir absolūti nepieciešams, lai tā organizatori paļautos uz vadītājiem, kas ir gan kompetenti, gan kvalificēti. Lai pārvaldītu ārprātu, cita starpā ir jāievēro noteikti noteikumi.

 • Detalizēti pārzināt maršrutu, laikapstākļus un jebkurus konkrētus izvēlētās vides aspektus.
 • Sagatavoties, vērtējot ballītes fizisko sagatavotību, grafiku un apgūstot zināšanas par šķērsojamo reljefu.
 • Nodrošināt sevi ar pareizo aprīkojumu, lai nodrošinātu ballītes aizsardzību un drošību.
 • Rīkoties atbilstoši, ietaupot pūles, apzinoties iespējamos riskus un respektējot apkārtējo vidi.
 • Pielāgoties mainīgajiem apstākļiem, partijas spējām, maršruta izmaiņām un zinot, kad atgriezties, ja apstākļi pasliktinās.

Lai reaģētu uz šīm prasībām, vadītāju apmācība ir absolūti nepieciešama. Mācību programmai ar kopīgu kodolu katrā valstī ir jāattīstās, lai sasniegtu piemērotu kompetences līmeni, lai vadītu un organizētu trakulīgu darbību kā darbību. Tāpēc katrā programmā jāietver trīs elementi:

 • Tehniskās iemaņas
 • Sociālās prasmes
 • Cieņa pret vidi un kultūras mantojumu

Prieku, ko var atrast klejošanā, nodrošina noteiktu noteikumu ievērošana, un sociālās grupas konteksts ir labākā vide, kurā to veicināt, rūpīgi organizējot darbību un kvalitatīvu vadību.


2. Pastaigas gidu / gidu apmācība aizsargājamās dabas teritorijās  

Pastaigas gidu apmācība ir svarīga sastāvdaļa centienos optimizēt un nodrošināt gida vadīto pastaigu kvalitāti. Attiecībā uz tēmām “pastaiga dabā un novadpētniecība/ģeogrāfija” tas ir pamats kopīgai notikumiem bagātai pastaigai. Tas, ko gājējs vēlētos uzzināt par dabu un kultūru, viņam tiek nodots gida pavadībā, ko organizē pastaigu asociācijas Eiropā. Tāpēc pastaigu gidu apmācība ir arī Eiropas Rambleru asociācijas (ERA) uzmanības centrā.


3. Mērķi

Pastaigas gidu apmācība ir galvenais pastaigu asociāciju uzdevums: sajūsmināt cilvēkus staigāt un iepazīstināt viņus ar mūsu valstu kultūras un ainaviskajām īpatnībām. Šo kursu mērķis ir apmācīt ieinteresētus kluba biedrus, bet arī nebiedrus, apmācīt pastaigu gidus un sertificētus aizsargājamo dabas teritoriju gidus, kuri var nodot savas zināšanas dabas, kultūras un pastaigu tēmās. pastaigas gida pavadībā, ko organizē pastaigu asociāciju vietējās nodaļas vai citi. Šo pastaigu mērķis ir apvienot fiziskos vingrinājumus, juteklisko uztveri, kā arī sajūtas un sajūtas kopējā pastaigas pieredzē.


4. Kādām pastaigu zināšanām vajadzētu būt pastaigu gidam?

Principi: Pastaigas biedrību aizsargājamās dabas teritorijās pastaigu gida/gida funkcija ir patstāvīgi organizēt pastaigu ekskursijas, veikt tās kopā ar grupām un pieskatīt dalībniekus. Pārgājiena laikā pastaigu ceļvedis/ceļvedis uz aizsargājamām teritorijām dabas teritorijas nodod tālāk savas zināšanas par lauku un to iedzīvotāju dabas, kultūras un vēstures kopsakarībām. Viņš norāda uz dabas aizsardzības nepieciešamību un iespējamiem praktiskiem pasākumiem. Uzņemšanas nosacījumi apmācībās ir:

 • 18 gadus vecs
 • Pierādījums par obligātu dalību pirmās palīdzības kursā (datēts ne ilgāk kā trīs gadus)
 • Fiziskā sagatavotība, lai apmeklētu treniņu
  • Nosacījumi, lai apmeklētu apmācību pasākumus (pastaigas)

Apmācības tēmas

Dienas pastaiga/ekskursijas gida pavadībā: Dienas pastaigu/ekskursiju gida pavadībā sagatavošana, realizācija un uzraudzība
Vides pieredze, uz mērķa grupu orientēta pastaigu plānošana

Vairāku dienu pastaiga: Plānošana un sagatavošana, koncepcija
Organizēšana un realizācija, pēcpārbaude
Vingrinājumi
Pastaigas ekskursijas plānošana: maršruta definēšana, maršruta attālums, pastaigas laika aprēķins, dienas pastaigu progresa plānošana
Veselības piesardzība
Staiguļu uzturs, stāvoklis, apģērbs un pirmā palīdzība, uzvedība avārijas gadījumā
Drošības apmācība
Iekārta
Komunikācijas un vadības didaktika: Retorika, runas brīvība, efektīva rīku izmantošana: kartes, kompass, GPS.
Pastaigas karte/atpūtas karte: struktūra un saturs, interpretācija un apstrāde.
Projektēšanas pamatprasības reljefa formām
Uzvedība atklātā reljefā, meteoroloģija
Pastaigas gida pienākumi, juridiskie un atbildības jautājumi, ceļošanas tiesības, apdrošināšana uz ārvalstīm
Vadības jautājumi, aprēķins un nodokļi
Cilvēce – kultūra – ainava: ģenēze un ģeoloģija, klimata un veģetācijas evolūcija, lauksaimniecība un mežsaimniecība, lauku apsaimniekošanas veidi, augsnes ilgtspējīga izmantošana, izmantošanas prasības, sociālās prasības
Reģionālās ekonomikas attīstība (amatniecība, rūpniecība, transports, pakalpojumi)
tūrisms
Pamatinformācija par novada vēsturi, kultūrainavas attīstību (ēkas, arhitektūras stili)

Reģiona dabas vēsturiskais pamats: Dzīvojamās telpas un to nozīme augiem un dzīvniekiem, reģiona ekoloģiskās sistēmas
Cilvēce – kultūra – ainava: reģionālās kultūras, reģionālā folklora, saglabāšanas pamati, reģionālie un pārreģionālie modeļi, aizsargājamo teritoriju kategorijas, dabas aizsardzības līgumi, kultūras ainavu programmas, ilgtspējīga ainava un reģionālā attīstība
Tūrisms: kas ir tūrisms? Kā tas darbojas? Tūrisma mārketings, pastaigu pasākumu maršēšana, sadarbības iespējas
Komunikācija: Ievads, komunikācijas pamati un teorija, komunikācijas formas, apzināta un neapzināta komunikācija, komunikācijas traucējumi, runas un elpošanas tehnikas, ķermeņa valoda pastaigu gidiem
Praktiski vingrinājumi komandas darbā un lomu spēlē
Dabas un piedzīvojumu pedagoģija: Dabas un piedzīvojumu pedagoģijas pamati, daba kā ekoloģiskās izglītības vieta. Ainavas cieņa, dažādu mērķa grupu raksturojums, pamatpadomi līderībai dabā
Ekskursiju plānošana gida pavadībā, dabas parādību atpazīšana un prezentēšana
Uz piedzīvojumiem orientēta ainavas prezentācija
Noslēguma diskusija piedzīvojumu pedagoģija
Kursā pavadītā mājasdarba apspriešana
Rakstiskā pārbaude
Anketas jautājumu risinājums (atbilžu varianti): pastaigu ekskursijas izstrāde ar aprakstu un paziņojumu presei
Praktiskais eksāmens: Noslēguma pastaigu ekskursija ar īsām dalībnieku lekcijām par sagatavotajām tēmām.

Mācību organizācijas

Par apmācību iespējām savā valstī, sazinieties ar vietējo pastaigu organizāciju papildu informācijai.