Erasmus+ projekts

Kāpšanas un alpīnisma labas pārvaldības uzlabošana Eiropā

Prezidijs noslēdza līgumu ar savu partneri Eiropas alpīnisma asociāciju savienību (EUMA) un kļuva par partneri ERASMUS+ projektā “Alpīnisma un alpīnisma labas pārvaldības uzlabošana Eiropā” kopā ar Čehijas alpīnisma asociāciju (Český horolezecký svaz), Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (ERA biedrs), Maķedonijas kalnu sporta federācija (ERA biedrs) un Prāgas Kārļa universitāte. Galvenais projekta mērķis bija izveidot un ieviest labas pārvaldības principus pārgājienu, alpīnisma un kāpšanas sporta jomā Eiropas līmenī. Trīs galvenie jautājumi (kalnu mājiņas, kalnu takas un klinšu kāpšanas zonas) tika identificēti kā kāpšanas un alpīnisma infrastruktūras pamatsistēma Eiropā. Projektam bija trīs secīgas fāzes: sākotnējā, stratēģijas un īstenošanas fāze.
Projekts ilga 3 gadus, un katrā galvenajā jautājumā ERA pārstāvēja tās eksperti.

Projektā ir izveidoti mehānismi labas pārvaldības principu ieviešanai ne tikai pašā EUMA, bet arī nododot labas pārvaldības principus tās biedriem. Galvenā mērķa ietvaros projekts galvenokārt koncentrējās uz labas pārvaldības principu ievērošanu, kas tiks īstenoti:

 • EUMA mērķu un stratēģiskā plāna skaidra definīcija
 • ieinteresēto pušu definīcija, to lomas un iesaistīšanās veidi
 • EUMA stratēģiskā plāna komunikācijas, lēmumu pieņemšanas un īstenošanas struktūru izveide
 • izveidot Eiropas ētikas kodeksus, ieteikumus, labas prakses piemērus un standartus izvēlētajiem jautājumiem

Izvēlēto labas pārvaldības principu īstenošana tika sasniegta, īstenojot šādus daļējus mērķus:

 • analizēt jaunākos sasniegumus attiecībā uz 3 iepriekš definētiem jautājumiem, pārdomājot izvēlētos labas pārvaldības principus (ieinteresētās personas, komunikācija utt.)
 • pamatojoties uz analīzi, definējiet stratēģisko koncepciju, struktūru un mehānismus, kā EUMA būtu jāstrādā sadarbībā ar tās biedriem
 • īstenot sākotnējās un pavairošanas darbības, kas aizsāk EUMA stratēģisko koncepciju

2022. gada pavasarī tika organizēti Multiplier Sport Events, lai pārrunātu galvenās tēmas ar ekspertiem no visas Eiropas.

MSE Trails: 1. gada 3.–2022. aprīlis, Bechyně, Čehija
29 dalībnieki no 13 valstīm apsprieda:

 • Takas definīcija
 • Vispārīgi norādījumi ceļa marķēšanai
 • Ceļa zīmes Eiropā (brošūra)
 • Via Ferratas un drošas takas
 • Nākotnes Eiropas taku stratēģija
 • Taku apsaimniekošana
 • Taku juridiskais statuss
 • Taku datu bāze
 • Praktiskā ekskursija: vadošā kvalitātes taka — Labākā Eiropā un Via ferrata


MSE Rock Areas: 8. gada 10.–2022. aprīlis, Osp, Slovēnija
31 dalībnieks no 10 valstīm

 • Ētikas kodekss
 • “Darīt” un “Nelietot” uz skrūvēm
 • Eiropas Bolting atrasts
 • Klinšu kāpšanas zonas vadība
 • Nākotnes Eiropas klinšu kāpšanas stratēģija
 • Klinšu kāpšanas vietu problēmas
 • Rebolting
 • Kursu standarti
 • Nākotnes formāts


MSE Huts: 1. gada 2.–2022. maijs, Skopje, N. Maķedonija (kopā ar EUMA GA)
26 dalībnieki tikās, lai apspriestu galvenos mērķus:

 • prezentēt WG huts/Erasmus+ rezultātus
 • parādīt iespējas risināt vides problēmas uz būdām
 • izveidot tīklu starp asociācijām par jautājumiem, kas saistīti ar būdām
 • iedomāties lielo likumu, kāds ir būdām tūrisma un aizsardzības jautājumos

Viss projekts beidzas līdz 31. gada 2022. decembrim. Projekta pabeigšanas pasākumi tika veikti 2. gada 2022. decembrī Minhenē:

 • integrēt atgriezenisko saiti no MSE
 • noteikt stratēģijas pasākumus
 • lai pabeigtu definīcijas
 • lai izveidotu jaunu datubāzi
 • lai publicētu rezultātus

Darba grupa: TRAILS

Viens no šī projekta svarīgajiem rezultātiem darba grupas “Trails” ietvaros bija ceļa marķējuma brošūra ar nosaukumu “Waymarking in Europe”, uzziņu grāmata par to, kā tiek veikta ceļa zīmes Eiropā. Brošūrā ir iekļauts 44 ceļa apzīmējumu sistēmu apraksts 34 Eiropas valstīs un papildus tabula ar zīmēm visā Eiropā. Grāmata ir radīta kājāmgājējiem, kuri nolemj doties pastaigā pa nezināmo valsti un izprot norādes un norādes, kas viņiem droši jānoved līdz galamērķim.

Lai saņemtu atjauninājumus un uzlabojumus, lūdzu. kontaktēties: sekretariāts@era-ewv-ferp.com


EUMA un ERA padomes tiksies 2023. gada sākumā, lai apspriestu turpmāko ieviešanu.