Misija

ERA praktizē tīklu veidošanu un pārrobežu sadarbību starp organizācijām, nodrošinot cieņpilnu attieksmi, zināšanas un vērtības visos pastaigu jautājumos.

Vīzija

ERA ir labi pazīstama visā Eiropā kā atzīta eksperte visos pastaigu jautājumos, jo tā ir atbilstošs, proaktīvs un uzticams partneris.

Objekti

ERA būs:

a) Turpināt pastaigu un kalnā kāpšanas aktivitātes, rūpēties par laukiem un rūpēties par to, aizsargāt dabu un vidi;
b) Eiropas tālsatiksmes ceļu izveide un iezīmēšana, šo un citu starptautisko ceļu aizsardzība un to turpmākas pastāvēšanas nodrošināšana;
c) aizsargāt un turpināt attīstīt gan tiesības, gan tradīcijas attiecībā uz robežšķērsošanu Eiropas valstīs, kā arī Eiropas kultūras mantojumu;
d) cenšoties saglabāt tiesības piekļūt visai zemei ​​un radīt šīs tiesības tur, kur tās līdz šim nav bijušas garantētas; šis mērķis ir otršķirīgs dabas vides aizsardzībai;
e) Savstarpējās sapratnes stiprināšana starp cilvēkiem;
f) pārstāvēt biedru asociāciju intereses tādās starptautiskās organizācijās kā Eiropas Savienība un Eiropas Padome;
g) Cilvēku apziņas stiprināšana, ka fiziskās aktivitātes ir viens no veselīgas dzīves priekšnoteikumiem.

Plāni no 2019. gada un turpmāk ir

Nodrošiniet priekšrocības mūsu dalīborganizācijām.

Sagatavojiet, organizējiet, stimulējiet un atbalstiet aizraujošus pasākumus un aktivitātes.

Aktīvi strādāt ar fiziskajiem E-ceļu un LQT-BE tīkliem.

Izveidot un uzturēt sadarbību ar ES struktūrām un attiecīgām starptautiskām organizācijām un aģentūrām, kas darbojas tādās jomās kā jaunatne un veselība.

Izstrādāt un īstenot finanšu stratēģiju.

Izstrādāt un īstenot mārketinga un komunikācijas stratēģiju, lai veicinātu mūsu biznesa modeli. 

ERA stratēģiskie plāni 2024. gadam