Kvalitatīvas dienas pastaigu PROCEDŪRAS

Atjaunināts 07

Tēmas un kritēriji

1. LQT-BE, dienas pastaiga sastāv no 8 tēmām.

Sapņu tūre
Kultūras pieredze
Dabas prieks
Ģimenes prieks
Atklājiet ceļojumu
Ērti pārgājieni
Ziemas svētlaime
Pilsētas pastaigas

2. Kritēriji ir atbilstoši šis dokuments.

.

Sertifikācijas process

3. Organizācijas (tūrisma organizācija, dabas rezervāts, kultūras, vides vai pastaigu organizācija, pašvaldība u.c.), kuras ir ieinteresētas iegūt sertifikātu “Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk”, sazinās ar Eiropas Rambleru asociāciju (turpmāk – ERA) lai sāktu procesu. Saskaņā ar ERA procedūrām ERA lūdz ieinteresēto organizāciju(-as) informēt ERA dalīborganizāciju savā valstī par saviem nodomiem sagatavot vienu vai vairākas LQT-BE Day Walk.
Kontakta detaļas: https://www.era-ewv-ferp.org/era-community/members/

4. ERA piedāvā reģionālus standarta Eiropas apmācības kursus nacionālajām organizācijām un cilvēkiem*. Vietējie taku izlūki pēc kursa var savākt nepieciešamos datus taku inventarizācijai. Vietējās pastaigu interešu grupas (pastaigas, kultūras vai vides organizācijas/biedrības, dabas rezervāti, tūrisms, mežsaimniecība u.c.) apmācībām var izvirzīt ne vairāk kā 8 maksimāli 12 piemērotus un kompetentus cilvēkus, lai kļūtu par vietējo taku. skauts. Standarta Eiropas apmācības kursa nodrošināšanas izmaksas ir norādītas šajā lapā. Vietējo ekspertu apmācību un sekojošo procesu pārvalda un par to atskaitās nacionālie eksperti.

5. Apmācīti vietējie taku skauti apkopo nepieciešamos datus akreditācijai (inventāra analīzei) un sagatavo provizorisku dienas pastaigu/takas novērtējumu. Tas parādīs nepiemērotus posmus, piemēram, garus noblīvēta seguma posmus vai kur takas maršruts nav pietiekami daudzveidīgs/interesants. Tādējādi teritorijas, kas neatbilst vajadzīgajam standartam, var viegli noteikt.

6. Ja taka atbilst kritērijiem “Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk”, ERA jāiesniedz pieteikums sertifikācijai. Inventarizācijas laikā fiksētie dati – kā norādīts apmācību kursā – tiek iesniegti kopā ar pieteikumu.

7. Ievērojot ilgtspējības principus, organizācija, kas piesakās, apliecina, ka taka atbilst visām vides aizsardzības vadlīnijām (īpaši jutīgās teritorijās, piemēram, dabas rezervātos, biotopos utt.) un nodrošina, ka taka tiek uzturēta un marķēta uz sertifikācijas laiku.

8. ERA pārbauda un neatkarīgi apstrādā un analizē (stiprās puses/vājumu analīze) lokāli savāktos datus.

9. Pēc tam taku pārbauda kvalificēts ERA inspektors.
Inspektors sazināsies ar valsts ekspertiem un taku skautiem, lai saskaņotu pārbaudi. ERA apkopotie dati tiek salīdzināti ar pieteikuma iesniedzēja iesniegtajiem datiem.
Kad ERA inspektors ir apstiprinājis taku kā LQT-BE, Day Walk, ERA sagatavo takas novērtējuma ziņojumu un ERA sertificē taku kā LQT-BE, Day Walk uz 3 gadiem.

Ja inspektors nav apstiprinājis taku kā LQT-BE, Dienas pastaigu – piemēram, tāpēc, ka nav izpildīti daži kritēriji – pieteikuma iesniedzējs – gaidot situāciju – uzlabos taku kopā ar taku izlūkiem un pierādīs inspektoram nepieciešamos uzlabojumus.

10. LQT-BE, Day Walk etiķete var tikt izmantota mārketinga nolūkos drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. 


Pārsertifikācija

12. Lai saglabātu sertifikātu, LQT-BE, Day Walk ir atkārtoti jāsertificē ik pēc 3 gadiem.

13. Resertifikācija notiek:

  • Vietējie taku izlūki, kas apkopo un novērtē datus.
  • ERA inspektori, kas pārbauda taku.

    Pārbaudei uz vietas tiek izmantoti jaunākie kritēriji. Papildus tiek pārbaudīta informatīvā plāksne un citas norādes uz takas, kā arī marķējumi uz takas. Visbeidzot, vietne un, iespējams, mapes tiek pārbaudītas un vajadzības gadījumā atjauninātas.
    Jauno reģistrācijas veidlapu aizpilda valsts eksperts un nosūta ERA apstiprināšanai.

14. Kad viss ir kārtībā, ERA taku atkārtoti sertificē uz 3 gadiem.

.

* Mācību kursi

Papildus Eiropas divu dienu standarta apmācības kursam ERA piedāvā papildu apmācības kursus. Kursu specifikācija:

Standarta divu dienu Eiropas apmācības kurss = 8-10 (maks. 12) cilvēki tiek apmācīti kļūt par vietējo taku skautu. Kurss koncentrējas uz teorētisko daļu (kvalitātes kritēriji, ceļa marķējuma vadlīnijas, sertifikācijas process) un praktisko daļu (datu vākšana laukā un datu nodošana sertifikācijai). LQT-BE dienas pastaigas. Vietējie taku izlūki pēc kursa var savākt nepieciešamos datus taku inventarizācijai. LQT-BE dienas pastaigu taku skautu zināšanas jāatsvaidzina ik pēc 5 gadiem.
Pārbaudiet programmu

Apvienots trīs dienu Eiropas apmācības kurss = 8-10 (maks. 12) cilvēki tiek apmācīti kļūt par vietējo taku skautu. Apmācība sadalās zināšanās par LQT-BE dienas pastaigas un of LQT-BE Lielais attālums koncentrējoties uz kopējo daļu (kvalitātes kritēriji, ceļa marķējuma vadlīnijas, sertifikācijas process) un nodalītajām praktiskajām daļām (datu vākšana laukā un datu nodošana sertifikācijai). Apmācības vada divi eksperti, viens no Eiropas Rambleru asociācijas (LQT-BE dienas pastaigām) un viens no Deutscher Wanderverband Service (LQT-BE Long distance). Vietējie taku izlūki pēc kursa var savākt nepieciešamos datus taku inventarizācijai. LQT-BE dienas pastaigu un LQT-BE garo distanču taku skautu zināšanas jāatsvaidzina ik pēc 5 gadiem.
Pārbaudiet programmu

Viegls (Renew) vienas dienas Eiropas apmācību kurss = mērķis ir divas iespējamās grupas:
1. 8-10 (maks. 12) cilvēki saņem a atsvaidzinošs apmācības kurss priekš LQT-BE dienas pastaigas pēc 5 gadiem pēc pēdējās apmācības. Apmācības galvenokārt ir vērstas uz sertifikācijas procesa un kvalitātes kritēriju aktualitātēm un praktisko daļu (datu vākšana laukā un datu nodošana sertifikācijai). Uzņemšanai var pieteikties tikai apmācīti taku skauti ar sertifikātu no iepriekšējā Eiropas apmācības kursa.
2. 8-10 (maks. 12) cilvēki, kas apmācīti par LQT-BE tālsatiksmes skautiem, saņem papildu apmācības kurss priekš LQT-BE dienas pastaigas. Apmācības koncentrējas uz LQT-BE dienas pastaigu teorētisko daļu (kvalitātes kritēriji, ceļa marķējuma vadlīnijas, sertifikācijas process) un praktisko daļu (datu vākšana laukā un datu nodošana sertifikācijai). Uzņemšanai var pieteikties tikai apmācīti taku skauti ar LQT-BE Long distances Eiropas apmācības kursa sertifikātu, ko pēdējo 12 mēnešu laikā izdevis Deutscher Wanderverband Service.