Vērtēšanas (vērtēšanas) sistēma – anketa

Eiropā pastāv daudzas dažādas maršrutu sarežģītības novērtēšanas sistēmas, kas dažkārt balstās uz ļoti atšķirīgām metodēm un kritērijiem. Skaidra un saskaņota grūtības pakāpe starp pārgājieniem ir īsts izaicinājums: ļaut visu līmeņu pārgājieniem izdarīt apzinātu izvēli par plānotā maršruta tehnisko un fizisko līmeni.
Šī iemesla dēļ Francijas Rambling federācija (FFRandonnée) ar ERA atbalstu vēlas uzzināt par dažādajām reitingu sistēmām, kas pastāv Eiropā. Šie rezultāti varētu būt atbalsts diskusijām un semināriem, lai nodrošinātu ciešāku sadarbību starp dažādiem Eiropas partneriem šajā jautājumā.

Šī aptauja ir pieejama trīs valodās: Angļu, Franču un vācu.

Atbilžu iesniegšanas termiņš ir līdz 31. gada 2022. augustam.