Veselības un ekonomiskie ieguvumi no ieguldījumiem atpūtas infrastruktūrā

Ieguldījumi atpūtas infrastruktūrā, piemēram, takās, parkos un zaļajās zonās, sniedz ievērojamus ieguvumus gan no veselības, gan no ekonomikas viedokļa. Kā organizācija, kuras mērķis ir popularizēt pastaigas un pārgājienus visā… Vairāk