Konferenza onlajn tal-mixi Pan Baltic

Il-konferenza onlajn dwar il-mixi Pan-Baltiku fid-9 ta’ Novembru, 2021 se tiċċelebra s-suċċess tal-Baltic Trails (baltictrails.eu) li jgħaqqdu l-Estonja, il-Latvja u l-Litwanja man-netwerk Ewropew ta’ mogħdijiet tal-mixi bħala parti mir-rotot E9 (Mixi Kostali Baltiku) u E11 (Traċċa tal-Foresti Baltiku).

Il-konferenza se tlaqqa’ flimkien il-partijiet interessati li jaqsmu l-esperjenzi fl-ippjanar, l-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-manutenzjoni ta’ mogħdijiet ta’ mixi transkonfinali fuq distanzi twal. Id-diskorsi ewlenin se jippreżentaw esperjenzi mill-Baltiċi, l-Isvezja u n-Norveġja. Il-preżentazzjonijiet se jkunu segwiti minn Diskussjonijiet tal-panel Baltiku tenfasizza l-isfidi u s-soluzzjonijiet f'aspetti prattiċi bħall-aċċettazzjoni u l-appoġġ lokali, il-benefiċċji u s-sostenibbiltà tat-trails tal-mixi fuq distanzi twal.