Sistema ta’ klassifikazzjoni (gradazzjoni) – kwestjonarju

Hemm ħafna sistemi differenti għall-klassifikazzjoni tad-diffikultà tar-rotot jeżistu fl-Ewropa, xi drabi bbażati fuq metodi u kriterji differenti ħafna. Il-livell ċar u armonizzat ta' diffikultà bejn it-tlugħ huwa sfida reali: li l-mixjiet ta' kull livell ikunu jistgħu jagħmlu għażla infurmata dwar il-livell tekniku u fiżiku tar-rotta ppjanata.
Għal din ir-raġuni, il-Federazzjoni Franċiża ta’ Rambling (FFRandonnée), bl-appoġġ tal-ERA, tixtieq tkun taf dwar is-sistemi ta’ klassifikazzjoni differenti li jeżistu fl-Ewropa. Dawn ir-riżultati jistgħu jkunu ta' appoġġ għal diskussjonijiet u workshops sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni aktar b'saħħitha bejn sħab Ewropej differenti dwar dan is-suġġett.

Dan l-istħarriġ huwa disponibbli fi tliet lingwi: Ingliż, Franċiż u Ġermaniż.

L-iskadenza għat-tweġibiet hija qabel il-31 ta’ Awwissu 2022.