WORKSHOP AĊĊESSIBBLI TA' MIXIJIET u tlugħ fuq JŪRTAKA għas-Sena E9

Fis-7 ta’ Novembru 2023 sar workshop dwar it-trails tal-mixi aċċessibbli fil-Latvja b’aktar minn 70 parteċipant.

Ara l-programm u l-qafas hawn.

Il-workshop kien fih preżentazzjonijiet u diskussjonijiet dwar kif jiġu mmaniġġjati trails aċċessibbli fin-Norveġja u l-Italja. Barra minn hekk, irrikonoxxew kif Ramblers UK juża d-dejta biex janalizza u jiddeċiedi għal trails għal kulħadd.

Ġbarna l-preżentazzjonijiet tal-workshop, ritratti, kif ukoll video recordings mill-workshop tas-7 ta’ Novembru.
SOMMARJU

Il-konferenza kienet segwita minn tlugħ qasir fid-dlam fuq E9.

Fit-8 ta' Novembru 2023 saret tlugħ fuq E-path E9 biex tiċċelebra l-E9 fl-2023.

Kien hemm tlugħ kbir fuq E9 tul il-kosta ta’ 🇱🇻.

Ara t-track fuq Outdooractive hawn.

Ara l-istampi hawn:

Grazzi ħafna lill-organizzaturi tal-konferenza u tat-tlugħ.

Bħala Grazzi speċjali ħafna lil Asnate, l-organizzatur ewlieni