Issir membru

benefiċċji

 1. Networking and Cross-border Cooperation: ERA facilitates networking and cross-border cooperation among its member organizations. This allows organizations to share their expertise, best practices, and resources, fostering collaboration and mutual support.
 2. Expertise and Knowledge Sharing: ERA member organizations have access to the collective expertise and knowledge of over 60 walking organizations from more than 30 European countries. They can learn from each other’s experiences and gain valuable insights into organizing and creating optimal conditions for walking activities.
 3. Representation at International Organizations: ERA represents the interests of its member associations in international organizations such as the European Union and the Council of Europe. Through this representation, member organizations have a voice in shaping policies and decisions that impact walking and hiking activities across Europe.
 4. Access to Funding and Grants: ERA develops and implements a financial strategy, which may include seeking funding opportunities and grants. Member organizations can benefit from these financial initiatives, supporting their activities, projects, and infrastructure development.
 5. Marketing and Communication Support: ERA develops and implements a marketing and communication strategy to contribute to its business model. Member organizations can benefit from this strategy by gaining exposure and visibility through ERA’s promotional efforts, which can help attract new members, participants, and sponsors.
 6. Events and Activities: ERA organizes various events and activities that member organizations can participate in. These include the yearly conference with workshops and the general assembly, webinars on various subjects, the European Walking Day, and the Eurorando (held every 5 years). Participation in these events provides networking opportunities and the chance to exchange ideas with peers.
 7. Leading Quality Trails Certification: ERA certifies the best hiking routes and trails as Leading Quality Trails – Best of Europe. Member organizations can work towards achieving this certification, which enhances the reputation and quality of their trails, attracting more walkers and tourists.
 8. E-paths Promotion: ERA owns and promotes the 12 E-paths, which are long-distance paths spanning a total length of 75,000 km across Europe. Member organizations can benefit from the promotion of these paths, as they attract hikers and contribute to the development of sustainable tourism in their respective regions.
 9. Walk Leader Program: ERA runs a Walk Leader program, which provides training and certification for individuals interested in leading walking groups. Member organizations can participate in this program to enhance their capacity to organize and conduct safe and enjoyable walking activities.
 10. Aqua Walking Program: ERA also runs an Aqua Walking program, which focuses on walking activities in aquatic environments. Member organizations can participate in this program to expand their offerings and cater to a broader range of interests and preferences among their members.

Overall, being a member of ERA provides walking organizations with opportunities for collaboration, knowledge sharing, representation, and support, ultimately benefiting their own activities, members, and the walking community as a whole.


Organizzazzjonijiet jista’ jsir membru tal-ERA.

Hemm kategoriji differenti tas-sħubija:

 • Membri sħaħ
 • Membri assoċjati
 • Membri affiljati
 • Membri ta' appoġġ
 • Membri onorarji u presidenti

Estratt tal-Kostituzzjoni taż-ŻER:

 1. Membri sħaħ jistgħu jkunu entitajiet legali li jaħdmu fuq bażi volontarja jew li ma jagħmlux profitt. Huma għandhom is-sede tagħhom fit-territorju tal-Ewropa ġeografika u jaqdu l-għanijiet tal-Kostituzzjoni.
  Il-membri fundaturi għandhom dritt ta' kontinwazzjoni.
 2. Membri assoċjati jistgħu jkunu entitajiet legali bi profitt ekonomiku li għandhom is-sede tagħhom fit-territorju tal-Ewropa ġeografika, u jaqdu l-għanijiet tal-Kostituzzjoni. Dawn il-membri għandhom drittijiet tal-vot biss fid-determinazzjoni tal-miżati tas-sħubija.
 3. Membri affiljati jistgħu jkunu entitajiet legali li jaċċettaw l-għanijiet stabbiliti fil-Kostituzzjoni u huma bbażati barra l-Ewropa. Dawn il-membri għandhom drittijiet tal-vot biss fid-determinazzjoni tal-miżati tas-sħubija.
 4. Il-persuni ġuridiċi u fiżiċi kollha li jridu jappoġġjaw l-għanijiet tal-ERA jistgħu jsiru membri ta’ appoġġ. Dawn il-membri m'għandhom l-ebda dritt tal-vot. Il-miżata minima tas-sħubija tiġi approvata mil-Laqgħa Ġenerali.
 5. Persuni fiżiċi li jkunu taw servizzi eċċellenti għat-tħassib tal-ERA jistgħu jsiru membri onorarji.
 6. Presidenti u viċi-presidenti tal-assoċjazzjoni, li jkunu taw servizzi eċċellenti lill-assoċjazzjoni, jistgħu jsiru presidenti onorarji.
 7. Is-sħubija fis-sens tal-paragrafi 1-3 teħtieġ applikazzjoni bil-miktub. Qabel ma jiddaħħal membru, il-klabb jew klabbs membri tal-istess pajjiż iridu jinstemgħu. Il-Laqgħa Ġenerali tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni wara eżami mill-Bord.
 8. Il-membri ta' sostenn huma aċċettati wara applikazzjoni bil-miktub mill-Bord.
 9. Il-membri onorarji u l-presidenti jiġu eletti mil-Laqgħa Ġenerali fuq proposta tal-bord. Il-membri jistgħu jissuġġerixxu persuni xierqa lill-bord.

Jekk trid issir membru tal-ERA jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Segretarjat tal-ERA. Ara l-informazzjoni ta' kuntatt fil-buttom ta' din il-websajt.