Ċertifikazzjoni ERA Green Trails

ritratt ta’ fuq: Mikaela Videll

introduzzjoni

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew għandu rilevanza għall-isfidi u l-għanijiet assoċjati mat-turiżmu fil-beraħ fl-Ewropa. Il-Patt Ekoloġiku huwa pjan direzzjonali komprensiv u sett ta’ inizjattivi ta’ politika introdotti mill-Unjoni Ewropea (UE) biex tindirizza t-tibdil fil-klima, tippromwovi s-sostenibbiltà, u t-tranżizzjoni għal ekonomija aktar ekoloġika. Billi tallinja l-attivitajiet tagħna mal-għanijiet u l-prinċipji tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-ERA tista’ ssaħħaħ ir-rwol tagħna fil-promozzjoni tat-turiżmu fil-beraħ sostenibbli u tikkontribwixxi għall-għanijiet usa’ ta’ sostenibbiltà stabbiliti mill-UE. 

Fil-qalba tal-missjoni tal-ERA hemm il-promozzjoni ta' prattiki sostenibbli fit-turiżmu ta' barra.
L-impenn tal-ERA għall-iżvilupp sostenibbli tat-trail joffri lill-mixjiet opportunitajiet mingħajr paragun biex jgħaddu lilhom infushom fl-iktar meravilji naturali tal-isturdament tal-kontinent. 
It-turiżmu fil-beraħ fl-Ewropa huwa xejra popolari u li qed tikber. Ħafna vjaġġaturi jinġibdu lejn il-pajsaġġi diversi tal-Ewropa, wirt kulturali għani, u opportunitajiet għal attivitajiet fil-beraħ. 
L-Ewropa toffri firxa wiesgħa ta' opportunitajiet ta' turiżmu fil-beraħ, inklużi l-mixi, iċ-ċikliżmu, l-iskijar, l-osservazzjoni ta' annimali selvaġġi, u sports ta' avventura.  

Spjegazzjoni

Kien hemm ukoll interess dejjem jiżdied fit-turiżmu sostenibbli u favur l-ambjent, li ħafna drabi jinvolvi attivitajiet fil-beraħ. Il-vjaġġaturi qed ifittxu esperjenzi li jippermettulhom jgħaqqdu man-natura, inaqqsu l-impatt ambjentali tagħhom, u jappoġġaw il-komunitajiet lokali.

Filwaqt li t-turiżmu fil-beraħ iġib bosta benefiċċji, bħat-tkabbir ekonomiku, l-iskambju kulturali, u l-apprezzament tan-natura, jista’ wkoll joħloq ċerti sfidi. 

Hawn huma xi problemi assoċjati maż-żieda fit-turiżmu fil-beraħ: 

1. Impatt Ambjentali: L-influss ta’ turisti jista’ jpoġġi pressjoni fuq ekosistemi fraġli u riżorsi naturali. Attivitajiet bħall-mixi, l-ikkampjar, u s-sewqan off-road jistgħu jwasslu għal degradazzjoni tal-ħabitat, erożjoni tal-ħamrija, tniġġis, u tfixkil tal-ħajja selvaġġa. 

2. Iffullar: Destinazzjonijiet popolari fil-beraħ jistgħu jsiru iffullati żżejjed, speċjalment waqt l-aqwa staġuni, li jwasslu għal konġestjoni, kjuwijiet twal, u esperjenza mnaqqsa tal-viżitaturi. L-iffullar żżejjed jista’ jwassal ukoll għal żieda fil-livelli ta’ storbju, żibel, u kunflitti bejn it-turisti u l-komunitajiet lokali.

3. Stress tal-Infrastruttura: Żidiet rapidi fit-turiżmu jistgħu jisforzaw l-infrastruttura eżistenti, inklużi s-sistemi tat-trasport, l-akkomodazzjonijiet, u l-faċilitajiet bħall-kmamar tal-banju u l-ġestjoni tal-iskart. Infrastruttura insuffiċjenti tista' twassal għal servizzi inadegwati u tnaqqis fl-esperjenza ġenerali tal-viżitatur. 

4. Impatti Kulturali: It-tkabbir turistiku mhux immaniġġjat jista' jwassal għall-komodifikazzjoni tal-kulturi lokali, l-erożjoni tal-prattiki tradizzjonali, u t-telf tal-awtentiċità. Il-komunitajiet lokali jistgħu jiffaċċjaw sfidi bħal żieda fl-ispejjeż tal-ħajja, bidliet fl-okkupazzjonijiet tradizzjonali, u kunflitti dwar ir-riżorsi.

5. Turiżmu żejjed: Ċerti destinazzjonijiet popolari jistgħu jbatu minn turiżmu żejjed, fejn il-volum kbir ta 'viżitaturi jegħleb il-kapaċità ta' ġarr taż-żona. Dan jista’ jwassal għal żieda fil-prezzijiet, degradazzjoni tal-infrastruttura lokali, u impatt negattiv fuq il-kwalità tal-ħajja tar-residenti.

6. Prattiki mhux sostenibbli: Xi turisti jistgħu jidħlu fi prattiki mhux sostenibbli, bħal li jħallu l-iskart warajhom, jagħmlu ħsara lill-flora u lill-fawna, jew li jidħlu f'attivitajiet illegali. Nuqqas ta' għarfien u mġiba irresponsabbli jista' jkollhom effetti negattivi fit-tul fuq l-ambjent u l-komunitajiet lokali. 

konklużjoni

L-ERA tirrikonoxxi li l-ebda organizzazzjoni waħda ma tista' tindirizza l-isfidi tat-turiżmu sostenibbli fil-beraħ waħedha. Billi trawwem il-kollaborazzjoni u s-sħubijiet, l-assoċjazzjoni tixtieq tlaqqa’ flimkien organizzazzjonijiet membri, għaqdiet turistiċi, gruppi ambjentali, u korpi governattivi. Permezz ta’ għarfien espert u riżorsi kondiviżi, l-ERA timmassimizza l-impatt tagħha, billi tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ politiki u inizjattivi turistiċi koeżivi u sostenibbli madwar l-Ewropa. 

L-ERA tista' tistabbilixxi linji gwida u programmi ta' ċertifikazzjoni li jinkoraġġixxu l-iżvilupp u l-ġestjoni sostenibbli tat-traċċa. Dawn il-linji gwida jistgħu jkopru aspetti bħad-disinn tat-traċċa, is-sinjalar, il-kontroll tal-erożjoni, il-ġestjoni tal-iskart, u l-miżuri tas-sikurezza. Il-programmi ta’ ċertifikazzjoni jistgħu jirrikonoxxu u jippromwovu trails li jaderixxu ma’ prattiki sostenibbli, u jipprovdu lill-mixjiet b’assigurazzjoni ta’ rotot responsabbli u miżmuma tajjeb. 

Dan hu GĦALIEX ERA trid timplimenta ċ-ċertifikazzjoni ERA Green Trails. 

Dawn il-kriterji jistgħu jservu bħala pedament għal sistema ta’ ċertifikazzjoni: 
Sostenibbiltà Ambjentali; Preservazzjoni Kulturali u tal-Wirt; Sigurtà u Aċċessibilità; Imġiba tal-Viżitatur Responsabbli u Ingaġġ tal-Komunità u Impatt Ekonomiku.

Is-sistema ta' ċertifikazzjoni żviluppata mill-ERA tista' tinvolvi sistema ta' klassifikazzjoni jew tikkettar li tindika l-livell ta' aderenza ma' dawn il-kriterji għal kull traċċa.
It-toroq li jilħqu sett ta' standards predefiniti jistgħu jingħataw ċertifikazzjoni jew tikketta mill-ERA, li tindika l-impenn tagħhom għal mixi sostenibbli u turiżmu responsabbli fil-beraħ.
Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni jista’ jinvolvi awtovalutazzjoni mill-maniġers tat-trail, spezzjonijiet tas-sit minn rappreżentanti tal-ERA, u evalwazzjonijiet perjodiċi biex tiġi żgurata konformità kontinwa. 

SEJĦIET ERA

L-ERA beħsiebha torganizza webinar fuq 22 ta’ Novembru 2023 mis-17:00 CET biex jinforma u jiddiskuti l-ideat u Way Ahead possibbli ta 'ERA GREEN TRAILS.  

Jekk jogħġbok iffirma għall-webinar HERE biex tisma’ aktar dwar il-kriterji u l-livelli tas-sistema ta’ ċertifikazzjoni u biex tiddiskuti l-ideat. 

IRRIDU NIDdiskutu MIEGĦEK U NIsimgħu LEĦENEK!