L-ERA għandha status parteċipattiv mal-Kunsill tal-Ewropa

L-Assoċjazzjoni Ewropea tar-Ramblers (ERA) ingħatat status parteċipattiv mal-Kunsill tal-Ewropa mill-11 ta' Ottubru 2022.

il Konferenza tal-Organizzazzjonijiet Internazzjonali mhux Governattivi (INGOs) tal-Kunsill tal-Ewropa huwa l-korp rappreżentattiv tal-INGOs li jgawdu status parteċipattiv mal-Kunsill tal-Ewropa. Hija sservi bħala pjattaforma fejn is-soċjetà ċivili tista' tinteraġixxi mal-Kunsill tal-Ewropa fil-kisba tal-għanijiet tiegħu. Tippromwovi wkoll id-demokrazija parteċipattiva, iċ-ċittadinanza attiva u l-libertà ta' assoċjazzjoni.

Informazzjoni dwar avvenimenti u aħbarijiet mill-Konferenza tal-INGOs tiġi ppubblikata regolarment fuq il-websajt (www.coe.int/ngo). Is-Sessjoni li jmiss tal-Konferenza tal-INGOs se ssir mill-24 sas-26 ta’ April 2023.