Laqgħa tal-Bord tax-Xitwa tal-ERA

Il-Laqgħa tal-Bord tal-Assoċjazzjoni Ewropea tar-Ramblers (ERA) saret mit-22 sal-25 ta’ Frar, 2024, f’Mandelieu-la-Napoule, Franza, b’appoġġ ġentili taċ-Centre Expo Congres. Il-laqgħa laqgħet lill-membri kollha tal-Bord u ffokat fuq diversi oqsma ewlenin inklużi pjanijiet strateġiċi, finanzi, u aġġornamenti tal-proġetti.

1. Ippjanar Strateġiku: Il-Bord irreveda l-pjanijiet strateġiċi tal-ERA għall-2024, u identifika oqsma li jeħtieġu attenzjoni bħall-finanzjament, l-involviment tal-membri, u attivitajiet transkonfinali. Ġie nnutat li l-istatus attwali ma allinjax bis-sħiħ mal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni għall-2024.

2. Reviżjoni Finanzjarja: Id-diskussjonijiet finanzjarji koprew il-ħarsa ġenerali finanzjarja tal-2023 u l-projezzjonijiet għall-2024-2028. Il-Bord enfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati €5,000 addizzjonali għall-baġit tal-2024 u ddiskuta diversi strateġiji, inkluż crowdfunding u donazzjonijiet speċjali.

3. Gruppi ta’ Ħidma u Proġetti: Ġew ipprovduti aġġornamenti dwar diversi gruppi ta’ ħidma u proġetti inklużi l-LQT-BE (Leading Quality Trails – L-Aħjar tal-Ewropa), avvenimenti ta’ mixi Ewropej, u l-protezzjoni tal-waymarking. Il-Bord iddiskuta wkoll il-parteċipazzjoni f'diversi proġetti ffinanzjati mill-UE u l-ħtieġa għal progress fl-inizjattiva Green Trails.

4. Organizzazzjonijiet Membri: Il-Bord indirizza membri potenzjali ġodda mill-Irlanda, ir-Rumanija, u l-Albanija. Tħejja kwestjonarju għall-organizzazzjonijiet membri biex jitqassam fil-webinar tar-rebbiegħa tal-ERA li jmiss “Tkabbir ta’ membri individwali f’organizzazzjonijiet membri”.

5. Avvenimenti u Komunikazzjoni: Ġew diskussi pjanijiet għall-Jum Ewropew tal-Mixi 2024, bil-mottos proposti għas-snin li ġejjin. Barra minn hekk, ġew kondiviżi aġġornamenti dwar il-webinars u l-konferenzi tal-ERA, inklużi s-suġġetti u l-kunċetti tal-webinar tal-ħarifa għal avvenimenti futuri.

6. Sħubiji u Kollaborazzjonijiet: Ġie ffirmat kuntratt mal-International Aqua Walking (IAW) biex jassigura l-logħob tal-aqua walking li għaddej u jxerred din l-attività li qed tiżdied fost il-membri tal-ERA. Il-Bord enfasizza wkoll l-importanza ta’ kollaborazzjonijiet kontinwi u impenji futuri.

Kuntratt iffirmat bejn l-ERA u l-IAW
L-ewwel mhux ipproċessat, mix-xellug: Arnaud Fantapié (president tal-IAW), Boris Mićići (president tal-ERA)
It-tieni nej, mix-xellug – membri tal-Bord tal-ERA: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

Il-laqgħa kkonkludiet bl-ippjanar għal laqgħat futuri tal-Bord u diskussjonijiet dwar suġġetti addizzjonali bħar-rappreżentanza tal-ERA fil-festivals u kollaborazzjonijiet potenzjali mal-Mediterranean Trails Network.