Laqgħa Ġenerali Straordinarja

Il-Laqgħa Ġenerali straordinarja issejħet online fl-14 ta' Frar 2024 minħabba t-talba bil-miktub għal Laqgħa Ġenerali Straordinarja ta' ¼ tal-membri sħaħ tal-ERA dwar approvazzjoni ġdida tal-kostituzzjoni tal-ERA.

L-ERA ġiet infurmata mill-uffiċċju tat-taxxa fil-Ġermanja, Kassel, li xi dikjarazzjonijiet fil-kostituzzjoni tagħna mhumiex konformi mar-regoli biex tingħatalna status ta’ karità. Huma ssuġġerew bidla li l-ERA ħejjiet flimkien mal-konsulent tat-taxxa Ġermaniż tagħha.

    Il-proposta tat-tlestija tal-kostituzzjoni tal-ERA rreferiet direttament għall-Kostituzzjoni fil-verżjoni tagħha legalment vinkolanti (Ġermaniża) kif ippreżentata lill-Qorti tar-Reġistru Ġermaniż. Dawn il-bidliet ġew riflessi kif xieraq fit-traduzzjonijiet fiż-żewġ lingwi l-oħra wkoll.

    L-uffiċċju tal-ERA jistenna li r-reġistrazzjoni tal-Kostituzzjoni approvata tiġi aġġornata fil-ġimgħat ta' wara. Il-Minuti tal-Laqgħa Ġenerali straordinarja huma disponibbli hawn.