Proġett Erasmus+

Titjib tal-governanza tajba tat-tixbit u l-muntanji fl-Ewropa

Il-presidju stabbilixxa ftehim mas-sieħba tiegħu l-Unjoni Ewropea tal-Assoċjazzjonijiet tal-Muntanji (EUMA) u sar sieħeb fil-proġett ERASMUS+ “Titjib ta’ governanza tajba tat-tixbit u l-muntanji fl-Ewropa”, flimkien mal-Assoċjazzjoni Ċeka tal-Muntanji (Český horolezecký svaz), Deutscher Alpenverein, Österreichischer Alpenverein, Planinska Zveza Slovenije (membru tal-ERA), Federazzjoni tal-Isport tal-Muntanji tal-Maċedonja (membru tal-ERA) u l-Università Charles ta’ Praga. L-għan ewlieni tal-proġett kien li jiġu stabbiliti u implimentati prinċipji ta’ governanza tajba fl-isports tal-mixi, tal-muntanji u tat-tixbit fil-livell Ewropew. Kien hemm 3 kwistjonijiet ewlenin (barrakki tal-muntanji, trails tal-muntanji u żoni ta’ tixbit fuq il-blat) identifikati bħala qafas fundamentali għall-infrastruttura tat-tixbit u tal-muntanji fl-Ewropa. Il-proġett kellu tliet fażijiet konsegwenti: fażi inizjali, ta' strateġija u ta' implimentazzjoni.
Il-proġett dam għal 3 snin u l-ERA kienet rappreżentata mill-esperti tagħha f'kull kwistjoni ewlenija.

Il-proġett ħoloq mekkaniżmi għall-implimentazzjoni ta’ prinċipji ta’ governanza tajba mhux biss fi ħdan l-EUMA nnifisha, iżda wkoll permezz tat-trasferiment ta’ prinċipji ta’ governanza tajba lill-membri tagħha. Fi ħdan l-għan ewlieni, il-proġett iffoka prinċipalment fuq is-segwitu ta’ prinċipji ta’ governanza tajba, li se jiġu implimentati:

 • definizzjoni ċara ta' objettivi u pjan strateġiku għall-EUMA
 • definizzjoni tal-partijiet interessati, ir-rwoli tagħhom u l-modi għall-involviment tagħhom
 • it-twaqqif ta' strutturi ta' komunikazzjoni, teħid ta' deċiżjonijiet u implimentazzjoni tal-pjan strateġiku tal-EUMA
 • it-twaqqif ta' kodiċijiet etiċi Ewropej, rakkomandazzjonijiet, eżempji ta' prattika tajba u standards għal kwistjonijiet magħżula

L-implimentazzjoni ta’ prinċipji ta’ governanza tajba magħżula ntlaħqet permezz tal-objettivi parzjali li ġejjin:

 • janalizza l-istat tal-arti għat-3 kwistjoni definita minn qabel b’riflessjoni għal prinċipji ta’ governanza tajba magħżula (partijiet interessati, komunikazzjoni eċċ.)
 • ibbażat fuq l-analiżi jiddefinixxi l-kunċett, l-istruttura u l-mekkaniżmi straġiċi kif l-EUMA għandha taħdem f'kooperazzjoni mal-membri tagħha
 • jimplimenta attivitajiet inizjali u ta' multiplikazzjoni li jibdew il-kunċett Strateġiku tal-EUMA

Matul ir-rebbiegħa tal-2022, ġew organizzati Multiplier Sport Events biex jiġu diskussi s-suġġetti ewlenin mal-esperti mill-Ewropa kollha.

MSE Trails: 1-3 ta' April 2022, Bechyně, ir-Repubblika Ċeka
29 parteċipant minn 13-il pajjiż iddiskutew:

 • Definizzjoni tat-traċċa
 • Linji gwida ġenerali għall-immarkar tat-triq
 • Waymarking fl-Ewropa (fuljett)
 • Via Ferratas u trails siguri
 • Strateġija Ewropea futura tat-traċċa
 • Ġestjoni ta' traċċi
 • Status legali ta' trails
 • Database ta' traċċi
 • Eskursjoni prattika: Leading Quality Trail-Best of Europe & Via ferrata


MSE Rock Areas: 8 – 10 ta' April 2022, Osp, is-Slovenja
31 parteċipant minn 10 pajjiżi

 • Kodiċi etiku
 • "Tagħmel" u "M'għandekx" fuq il-boltijiet
 • Bolting Ewropew misjub
 • Ġestjoni taż-żona tat-tixbit tal-blat
 • Strateġija Ewropea futura tat-tixbit tal-blat
 • Problemi ta 'żoni ta' rock climbing
 • Rebolting
 • Standards tal-kors
 • Format futur


MSE Huts: 1 – 2 ta' Mejju 2022, Skopje, N. Macedonia (flimkien mal-GA tal-EUMA)
26 parteċipant iltaqgħu biex jiddiskutu l-għanijiet ewlenin bħal:

 • biex tippreżenta r-riżultati tal-WG huts/Erasmus+
 • biex juru possibbiltajiet biex issolvi l-problemi ambjentali fuq barrakki
 • li jsir netwerk bejn l-assoċjazzjonijiet dwar kwistjonijiet bil-barrakki
 • timmaġina r-regola kbira li għandhom il-barrakki fi kwistjonijiet turistiċi u ta’ protezzjoni

Il-proġett kollu jintemm sal-31 ta’ Diċembru 2022. Il-passi biex jintemm il-proġett saru fit-2 ta’ Diċembru 2022 fi Munich:

 • biex jintegra rispons mill-MSEs
 • biex jiġu stabbiliti miżuri għall-istrateġija
 • biex tiffinalizza d-definizzjonijiet
 • biex tinbena d-database l-ġdida
 • biex tippubblika r-riżultati

Grupp ta' Ħidma: TRAILS

Wieħed mill-outputs importanti ta’ dan il-proġett taħt il-grupp ta’ ħidma “trails” kien il-fuljett dwar il-waymarking imsejjaħ “Waymarking in Europe”, ktieb ta’ referenza dwar kif isir il-waymarking fl-Ewropa. Il-fuljett jinkludi deskrizzjoni ta' 44 sistema ta' waymarking f'34 pajjiż Ewropew u barra minn hekk, tabella ta' ħarsa ġenerali b'tabelli madwar l-Ewropa. Il-ktieb inħoloq għal dawk li jimxu, li jiddeċiedu li jimxu fil-pajjiż mhux magħruf u jifhmu s-sinjali u s-sinjali li għandhom iwassluhom mingħajr periklu lejn id-destinazzjoni.

Għal aġġornamenti u titjib pls. ikkuntattja: secretariat@era-ewv-ferp.com


Il-bordijiet tal-EUMA u tal-ERA se jiltaqgħu fil-bidu tal-2023 biex jiddiskutu t-triq 'il quddiem dwar l-implimentazzjoni.