Geschiedenis van de E-paden en ERA

Internationale partnerschappen, internationaal begrip, Europa, vrede.

Eeuwen geleden liepen/bewogen mensen Europa door van zuid naar noord, van west naar oost, voor handel, voor vredesboodschappen, om politieke redenen, om nieuwe gebieden voor hun leven te controleren, voor oorlog... Lopen is een natuurlijke beweging voor de mensen van onheuglijke tijden tot nu. De eeuwen gingen voorbij en de technische vooruitgang versnelde het verhuizen - om tijd te besparen of om het verhuizen comfortabeler te maken. Maar het wandelen bleef als een passie in de harten van de mensen en was niet uit ons leven verdwenen.

De bijeenkomst over het wandelpad “Rond Basel” (Rund um Basel), waaraan verenigingen uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland deelnamen, besloot om een ​​conferentie te houden over “doorlopende wandelpaden” in 1969. De vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen spraken hun voornemen uit om: vond een European Ramblers' Association (ERA). De vergadering, die plaatsvond in het Nägelehaus van de Schwäbisch Albverein op de Raichberg, besloot unaniem om een ​​dergelijke vereniging op te richten. Het gebeurde op 19 oktober 1969. Het zou een historische dag worden, want de vertegenwoordigers van 8 clubs creëerden iets dat pas jaren later werd gerealiseerd en politiek werd aanvaard. De eerste ERA-voorzitter werd Dr. Georg Fahrbach.
A pad commissie is aangesteld voor de taken die moeten worden gerealiseerd om een ​​internationaal padennetwerk te plannen en uit te voeren. De voorzitter van deze commissie en een van de „vaders van het idee“ was de Zwitser Walter Zeugin.

E-paden

De eerste ideeën.

De langeafstandswandelpaden (E-paden) waren de „Vader en Moeder“ van de nieuwe vereniging. Ze moesten de mensen ertoe brengen om zonder grenzen te wandelen. Deze zin werd een realiteit voor heel Europa met de val van de Berlijnse Muur en de opening van Oost-Europa twintig jaar later. De commissie had het erg druk en stelde als begin voor om vijf Europese langeafstandswandelpaden (E-paden) aan te leggen. Al in 1972 waren er 29 grensposten tussen Duitsland en Zwitserland waar wandelaars vrij konden passeren.

Het concept van grensloos wakker worden kreeg voet aan de grond en het aantal lidorganisaties groeide jaar na jaar: in 1974 telde de ERA al 27 lidorganisaties uit 13 landen.
In 1976 werd de Wandelcommissie en in 1978 de European Youth Ramblers Association opgericht. De Wandelcommissie begon haar werkzaamheden in 1977 en kort daarna verscheen de brochure „Wandelen in Europa" werd uitgebracht. Het bood de wandelmogelijkheden in verschillende landen, inclusief contact met de lokale organisaties. In die periode vonden de eerste grensoverschrijdende bijeenkomsten plaats. Basisprincipes voor wandelen ook hier te vinden. Vind Wandelen in Europa hier.

In 1985 vond een historische gebeurtenis plaats op de E4 tussen het Oostenrijkse Burgenland en de Hongaarse provincie Vas. De wandelaars konden direct bij de grenspost een visum krijgen. De eerste verbinding tussen het westen en het oosten werd geopend. Walkers waren duidelijk veel sneller dan de Europese politici.
In november 1989 kwamen de wensen van ERA uit met de val van het IJzeren Gordijn en was 'Wandelen zonder grenzen' ook in Oost-Europa mogelijk. ERA bleef groeien, niet alleen in het aantal leden, maar ook in het aantal E-paden.

Met het verenigde Europa en de lidorganisaties uit verschillende hoeken van Europa ERA Grondwet moest in 1996 worden aangepast. De belangrijkste doelstellingen waren:

  • het bevorderen van een ecologisch verantwoorde waakbeweging
  • het creëren en verzorgen van een grensoverschrijdend netwerk van wandelpaden (E-paden) als symbool van de eenheid van de Europese naties
  • deelnemen aan de bescherming en ontwikkeling van het culturele erfgoed van Europa
  • het in stand houden en creëren van toegangsrechten in de ERA-lidstaten met betrekking tot natuurbehoud
  • wissel de informatie over wandelen uit in de lidorganisaties van ERA
  • het bevorderen van uitwisselingen tussen wandelaars om het wederzijds begrip in Europa te versterken


Maar de toegangsrechten zijn in veel Europese landen altijd een moeilijk onderwerp geweest. Daarom publiceerde de ERA een resolutie onder de veelzeggende titel „Toegangsrechten voor wandelaars in Europa“ in 1999. Het bevatte de verklaring dat „De tradities van elk land moeten worden gerespecteerd. De minste voorwaarde waaraan elk land moet voldoen, is om meer privépaden en wegen toegankelijk te maken“. De ERA steunde regels voor verantwoord lopen, omdat goed gedrag bepalend zou moeten zijn om schade aan eigendommen van de eigenaren te voorkomen.

Met ingang van het nieuwe millennium verscheen het tijdschrift "Rambling and Transport" waarin verslag werd gedaan van de verschillende activiteiten en taken van ERA, maar vooral over het grote grensoverschrijdende evenement EURORANDO. Het idee van dit evenement ontstond in de Franse Federatie (Fédération Française de la Randonnée Pédestre) om in heel Europa te laten zien dat als de mensen hetzelfde doel nastreven, de grenzen en de natie of religie geen belemmering vormen. Meer dan 250.000 mensen namen deel aan de verschillende etappes van een "sterrenwandeling" en meer dan 13.000 wandelaars namen deel aan de slotwandeling in september 2001 door de Europa-stad Straatsburg.
Tijdens de EURORANDO-week in Straatsburg vond een colloquium plaats in het Europees Parlement. In verschillende lezingen werd het wandelen en het belang ervan vanuit vele gezichtspunten onder de loep genomen, spraken de afgevaardigden over de verwachtingen van wandelaars in Europa en hun effect op een verenigd Europa. De algemene vergadering van de ERA is het eens geworden over een "Verklaring van Straatsburg", het is een oproep tot een verenigd Europa. "Cultureel Europa" is gebouwd op de productieve diversiteit van regionale en nationale tradities, talen, politieke culturen en artistieke symboliek, en daar mogen we trots op zijn.

Zoals wandelen deel uitmaakt van de cultuur, zo onbewust maken wandelpaden deel uit van het culturele erfgoed van Europa. In het voorjaar van 2004 organiseerde de ERA de eerste conferentie in Bechyně, CZ, om het belangrijke thema „Bewegwijzering en paden“. De deelnemers waren het eens over de verklaring, die luidt: „In de loop van de afgelopen honderd jaar zijn gemarkeerde wandelroutes een integraal en algemeen erkend onderdeel van het Europese landschap geworden. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de bescherming en het begrip van de natuurlijke omgeving, aan onze kennis van historische plaatsen en aan onze gezamenlijke Europese geschiedenis en erfgoed in de ruimste zin van het woord."

De wandelclubs in Europa hebben een belangrijke sociale en coöperatieve functie, want met hun tienduizenden vrijwillige bewegwijzering zorgen ze ervoor dat wandelaars de juiste routes vinden en niet verdwalen. Al meer dan 100 jaar zorgen de wandelverenigingen vrijwillig voor paden, natuurbescherming en cultuur.

Om al die ideeën een financiële zekerheid te geven, ERA Foundation Werd opgericht in 2004.
In datzelfde jaar vond het eerste evenement "wandelen met de buren" plaats aan de Frans-Spaanse grens. Ter gelegenheid van dit evenement benadrukte de ERA nogmaals het belang van wandelen in Europese maat en werd samengebracht in de „Vriendschapshandvest“ enkele belangrijke punten:

  • waarde hechten aan zeer vreedzaam samenleven door middel van dialoog en luisteren naar verschillende volkeren in Europa
  • zich inzetten voor het milieu, de natuur en het cultureel erfgoed van onze regio.
  • dank voor de persoonlijke vriendschappen die zijn ontstaan ​​door te wandelen en zo de Europese solidariteit te vergroten.

In 2006, EURORANDO 2006 vond plaats van 2-10 september 2006. Meer dan 4.000 wandelaars uit 16 Europese landen kwamen samen in Budweis (České Budějovice, CZ) voor een rijk programma van wandelingen, discussies, lezingen en sightseeing. Tot slot de wens om de pan-Europese wandelbeweging EURORANDO om de vijf jaar te houden. Daarom werden de volgende EURORANDO's gehouden in Andalusië (E) in 2011, in Skåne (S) in 2016 en ondanks de Covid-beperkingen ook in Sibiu (RO ) 2021.

Een wens om de hoogste kwaliteit te verzekeren aan wandelaars op paden, het Europese label „Leading Quality Trail - Best of Europe“ (LQT-BE) gelanceerd in zijn leven sinds 2012. Vandaag worden 21 certificaten in heel Europa gehouden voor routes van min. 50 kilometer.
Twee nieuwe projecten LQT-BE, Dagwandeling en LQT-BE-regio bevinden zich in de pilotfase. Meer informatie is hier beschikbaar: lqt-be.org.

In 2013 was het een tijd om de Grondwet meer geschikt te maken voor het doel, er werden enkele essentiële veranderingen overeengekomen. Met name de activiteit Voetpad en Wandelcommissie was niet lang nuttig. Maar de themawerkgroepen werden 4 jaar later opgericht om hun resultaten aan de Algemene Vergadering te behandelen. Het was ook de bedoeling van het presidium om jeugdwerk en sport.

De waarnemersstatus van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) in de Raad van Europa was verloren gegaan. Maar in 2021 kwam het tot het vernieuwen van de aanvragen. Culturele routes of de Europese Cultuurdagen waren het punt waar ERA zou passen in de observatiepositie van de Raad van Europa.

Vanaf 2018 is ERA gaan samenwerken met Europese Federatie van Jeugdherbergverenigingen (EUFED).
De „Toegang tot de natuur“ ondersteunde het werk en de samenwerking van de ERA voor Europese landschapsconventie.
Een nieuwe samenwerking met de Europese Unie van bergbeklimmersverenigingen (EUMA) de mogelijkheden vergroot om zichtbaar te worden in de richting van de Europese Unie.

Het project "12 E-paden 1 Europa” begon een paar weken geleden in Detmold. Het project heet ook wel “Europa te voet”. De visie van het project luidt: “Wandelen betekent vrijheid. Langeafstandswandelen op de Europese langeafstandswandelpaden betekent zelfs 'onbeperkte' vrijheid. Europa met eigen ogen zien en leren kennen, dat is het verklaarde doel van het initiatief. Verspreid over meerdere jaren willen we de mythes van de E-paden vertellen”. 2022 wordt het jaar van de heropleving van de door ERA beheerde paden en, in tijden van oorlog in het hart van Europa, ook het jaar van de Europese eenheid. Daartoe heeft het Deutsche Wandermagazin samen met zijn Oostenrijkse partner “12 Ways – 1 Europe” (of 12 E-paths 1 Europe) gelanceerd. Dit is een initiatief om te focussen op onbeperkte vrijheid in Europa, als een sterk engagement voor meer duurzaamheid door zacht toerisme, ondersteund door de fascinatie van langeafstandswandelen.


Lees de volledige geschiedenis van de E-paden door Rolf Ebert (in het Duits):