3e ERA Trails and Paths-conferentie

Foto: John Pucknell

Bijgewerkte 13-03-2024

EUROPESE VERENIGING VAN RAMBLERS (ERA)
FÉDÉRATIE FRANCAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRP)

in samenwerking met
EUROPESE BERGVERENIGING (EUMA)

Datum:
7 – 10 november 2024, in Parijs, Frankrijk.

Plaats:
Hôtel CIS Parijs Ravel, 6 Av. Maurice Ravel, 75012 Parijs, Frankrijk

Kernthema's:
1. Duurzaamheid en onderhoud van paden
2. Klimaatbestendigheid en wandelinfrastructuur

Doelstelling:
De conferentie heeft tot doel de samenwerking tussen Europese trailorganisaties te bevorderen, waarbij de nadruk wordt gelegd op duurzame trailbeheerpraktijken en de inclusiviteit in trailgebruik en bestuur wordt bevorderd. De conferentie zal een uitstekende gelegenheid bieden voor trailorganisaties om waardevolle verbindingen tot stand te brengen, waardoor potentiële samenwerkingen en partnerschappen worden bevorderd die de implementatie van duurzame trailbeheerpraktijken en initiatieven voor lidmaatschapsbetrokkenheid kunnen verbeteren. Het delen van best practices en succesvolle casestudies tijdens het evenement kan trailorganisaties inspireren en motiveren om innovatieve benaderingen te adopteren, wat leidt tot de ontwikkeling van effectievere strategieën voor trailbeheer en lidmaatschapsbetrokkenheid.

Resultaten:
De conferentie heeft tot doel een alomvattend raamwerk te creëren voor duurzaam wandelpadbeheer en lidmaatschapsbetrokkenheid, waarbij de nadruk wordt gelegd op inclusiviteit en samenwerking tussen Europese wandelorganisaties. Het outputdocument zal worden gepresenteerd aan de Europese Commissie en aan de CoE (Commission of Landscape Convention en EPA).

Conferentieprogramma:
Donderdag, 07.11. Aankomst van deelnemers
Vrijdag, 08.11. Werkdag (lezingen)
Zaterdag, 09.11. Werkdag (lezingen, discussie)
Georganiseerd bezoek aan de Olympische site
Zondag, 10.11. Het uiteindelijke resultaat van de 3e ERA-conferentie
Conclusies van de conferentie
Vertrek

Algemene opmerkingen:

  • De officiële taal van de conferentie is Engels
  • Voor meer informatie over het indienen van papers kunnen geïnteresseerde auteurs contact opnemen met: secretariaat@era-ewv-ferp.com
  • Het aantal papieren is beperkt
  • De presentatietijd van de auteur zal beperkt zijn
  • Het aantal deelnemers (40 personen) is beperkt
  • De procedure met conclusies zal in elektronisch formaat beschikbaar zijn
  • De conferentiekosten: 200€/pers. (incl. vergadering, accommodatie, maaltijd tijdens de vergadering, programma)

Je bent welkom op Neem contact op met het ERA-kantoor als u problemen of ideeën heeft voor de conferentie.