E3 in 2024 in Parijs

Steen Kobberø-Hansen van de ERA-bord en Werkgroep E-paden nam namens ERA deel aan de twee laatste wandelingen in de evenement Grand Randonnee Vers Parijs.

Aan het eind lieten een Franse wandelaar Jean Claude, Mimmo Pandolfo als erevoorzitter van ERA, en Steen water uit 6 rivieren in de Seine stromen. Dit is een ceremonie uitgevonden in 2011 bij de Eurorando in Spanje. Het doel is om eenheid, vriendschap en relaties te signaleren. Het evenement in Parijs werd bedacht door erelid van ERA, Joep Naeper, die de fles in Schengen aan Jean Claude gaf. De fles daar bestond uit water uit 3 rivieren.

Met vele toespraken werd de bijeenkomst op het gemeentehuis afgesloten. Steen hield de ERA-toespraak.

Dit is de toespraak van Steen op het stadhuis van Parijs:

Dames en heren, geachte wandelaars,

Vandaag, terwijl we samenkomen in de lichtgevende stad Parijs, sluiten we een hoofdstuk af dat begon in het historische dorp Schengen, een naam die resoneert met vrijheid, samenwerking en eenheid in heel Europa. Mijn naam is Steen Kobberø-Hansen, en als toegewijd vertegenwoordiger van de European Ramblers Association ben ik zeer vereerd om voor u te staan ​​om de voltooiing van onze mars langs het eerbiedwaardige E-pad E3 te herdenken.

Deze reis is meer geweest dan alleen maar een fysieke doortocht door landschappen; het was een diepgaande pelgrimstocht door het hart van Europa, een viering van ons gedeelde erfgoed en een herbevestiging van onze collectieve waarden. Van Schengen tot Parijs volgden we de voetstappen van voorouders en visionairs, waarbij elke stap een bewijs was van onze inzet voor begrip, duurzaamheid en vrede.

In Schengen, waar onze reis begon, werden we herinnerd aan de transformerende kracht van eenheid – een dorp waar ooit verdeeldheid zaaiende grenzen zijn opgelost, wat een continent en daarbuiten inspireert. Hier, in Europa, de bakermat van de westerse beschaving en de geboorteplaats van de Olympische Spelen, omarmen we de geest van die oude competities, die de vrede en menselijke uitmuntendheid probeerden te eren door middel van atletisch vermogen. Tegenwoordig kanaliseren we die geest niet via competitie, maar via kameraadschap, terwijl we over grenzen en culturen heen wandelen.

Vandaag, op 11 mei, zijn we getuige van een opmerkelijke convergentie: wandelaars uit alle hoeken van Frankrijk hebben zeven verschillende routes gevolgd, waarbij elk pad naar deze grote stad Parijs slingert. Deze convergentie symboliseert de eenheid en toegankelijkheid van wandelen als activiteit; het is werkelijk een sport waar iedereen van kan genieten, waar en wanneer dan ook.

Onze paden lopen door landschappen die rijk zijn aan geschiedenis en levend zijn in de geest van samenwerking – de essentie van waar de European Ramblers Association voor staat. We liepen als individuen met verschillende achtergronden, maar marcheerden als één geheel, en belichaamden het Olympische ideaal om mensen uit alle hoeken van de wereld samen te brengen in een viering van gedeeld menselijk streven.

Laten we, terwijl we nadenken over onze reis, de herinneringen koesteren die zijn gecreëerd, de vriendschappen die zijn gesmeed en de verkende landschappen. Laat dit een herinnering zijn aan onze voortdurende missie om wandelen te promoten als een manier om ons verleden te begrijpen en onze toekomst te beschermen. Elke stap op onze reis heeft ons besluit versterkt om de schoonheid van onze omgeving en de rijkdom van onze culturen te behouden.

Nu deze mars eindigt, houdt onze inzet niet op. Wij dragen de fakkel van eenheid, begrip en respect voort. Laten we doelbewust blijven wandelen, anderen inspireren om zich bij ons aan te sluiten, en bruggen bouwen waar er gaten zijn. Mogen uw stappen licht zijn, uw paden inspirerend en uw reizen vervullend totdat we elkaar weer ontmoeten.

Bedankt, medewandelaars, voor elke afgelegde kilometer, elk gedeeld verhaal en elk gekoesterd moment. Blijf wandelen met hoop, met vreugde en met vrede.