Lid worden

Lid zijn van ERA heeft veel voordelen. Vind ze hieronder:

Voordelen

 1. Netwerken en grensoverschrijdende samenwerking: ERA faciliteert netwerken en grensoverschrijdende samenwerking tussen haar lidorganisaties. Hierdoor kunnen organisaties hun expertise, best practices en middelen delen, waardoor samenwerking en wederzijdse ondersteuning worden bevorderd.
 2. Deskundigheid en kennisdeling: ERA-lidorganisaties hebben toegang tot de gezamenlijke expertise en kennis van meer dan 60 wandelorganisaties uit meer dan 30 Europese landen. Ze kunnen van elkaars ervaringen leren en waardevolle inzichten opdoen in het organiseren en creëren van optimale omstandigheden voor wandelactiviteiten.
 3. Vertegenwoordiging bij internationale organisaties: ERA behartigt de belangen van haar aangesloten verenigingen in internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Raad van Europa. Door deze vertegenwoordiging hebben lidorganisaties een stem in het vormgeven van beleid en beslissingen die van invloed zijn op wandel- en wandelactiviteiten in heel Europa.
 4. Toegang tot financiering en subsidies: ERA ontwikkelt en implementeert een financiële strategie, die kan bestaan ​​uit het zoeken naar financieringsmogelijkheden en subsidies. Lidorganisaties kunnen profiteren van deze financiële initiatieven en ondersteunen hun activiteiten, projecten en infrastructuurontwikkeling.
 5. Ondersteuning marketing en communicatie: ERA ontwikkelt en implementeert een marketing- en communicatiestrategie om bij te dragen aan haar bedrijfsmodel. Ledenorganisaties kunnen profiteren van deze strategie door bekendheid en zichtbaarheid te verwerven via de promotie-inspanningen van ERA, die kunnen helpen nieuwe leden, deelnemers en sponsors aan te trekken.
 6. Evenementen en activiteiten: ERA organiseert verschillende evenementen en activiteiten waar lidorganisaties aan kunnen deelnemen, zoals de jaarlijkse conferentie met workshops en de algemene vergadering, webinars over diverse onderwerpen, de Europese Wandeldag en de Eurorando (elke 5 jaar). Deelname aan deze evenementen biedt netwerkmogelijkheden en de kans om ideeën uit te wisselen met collega's.
 7. Toonaangevende Quality Trails-certificering: ERA certificeert de beste wandelroutes en -paden als Leading Quality Trails - Best of Europe. Lidorganisaties kunnen werken aan het behalen van deze certificering, wat de reputatie en kwaliteit van hun paden verbetert en meer wandelaars en toeristen aantrekt.
 8. Promotie E-paden: ERA bezit en promoot de 12 E-paden, langeafstandspaden met een totale lengte van 75,000 km door Europa. Lidorganisaties kunnen profiteren van de promotie van deze paden, aangezien ze wandelaars aantrekken en bijdragen aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in hun respectieve regio's.
 9. Walk Leader-programma: ERA heeft een Walk Leader-programma, dat training en certificering biedt aan personen die geïnteresseerd zijn in het leiden van wandelgroepen. Lidorganisaties kunnen deelnemen aan dit programma om hun vermogen te vergroten om veilige en plezierige wandelactiviteiten te organiseren en uit te voeren.
 10. Aqua Walking-programma: ERA heeft ook een Aqua Walking-programma, dat zich richt op wandelactiviteiten in wateromgevingen. Lidorganisaties kunnen aan dit programma deelnemen om hun aanbod uit te breiden en tegemoet te komen aan een breder scala aan interesses en voorkeuren van hun leden.

Over het algemeen biedt lidmaatschap van ERA wandelorganisaties mogelijkheden voor samenwerking, kennisdeling, vertegenwoordiging en ondersteuning, wat uiteindelijk ten goede komt aan hun eigen activiteiten, leden en de wandelgemeenschap als geheel.

Naast de hierboven genoemde voordelen, dient ERA als een forum voor het creëren van relaties en relaties tussen haar lidorganisaties. Dit aspect speelt een cruciale rol bij het bevorderen van een gemeenschapsgevoel en samenwerking binnen de wandelgemeenschap. Hier zijn enkele manieren waarop ERA dit aspect faciliteert en benadrukt:

 1. Netwerkkansen: ERA biedt talrijke netwerkmogelijkheden voor lidorganisaties. De jaarlijkse conferenties, workshops en webinars georganiseerd door ERA brengen vertegenwoordigers van lidorganisaties samen, waardoor ze verbinding kunnen maken, ervaringen kunnen delen en relaties kunnen opbouwen. Deze evenementen creëren een platform voor netwerken en het tot stand brengen van vruchtbare samenwerkingen tussen organisaties uit verschillende Europese landen.
 2. Samenwerken en kennis delen: Via ERA krijgen lidorganisaties de kans om samen te werken en hun kennis en expertise te delen. Door deel te nemen aan evenementen en activiteiten van ERA kunnen organisaties van elkaar leren, ideeën uitwisselen en mogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven verkennen. Deze samenwerking versterkt de relaties tussen lidorganisaties en stimuleert een ondersteunende en coöperatieve omgeving.
 3. Internationale uitwisseling: ERA omvat wandelorganisaties uit meer dan 30 Europese landen. Deze diversiteit biedt een uitstekende gelegenheid voor lidorganisaties om deel te nemen aan internationale uitwisselingen. Door interactie met organisaties uit verschillende landen kunnen leden inzicht krijgen in verschillende wandelculturen, praktijken en benaderingen. Deze blootstelling helpt hun perspectieven te verbreden en hun eigen organisatorische activiteiten te verrijken.
 4. Gevoel van gemeenschap: Deel uitmaken van ERA creëert een gevoel van verbondenheid en gemeenschap tussen lidorganisaties. Ze maken deel uit van een groter collectief dat zich toelegt op het promoten van wandelen, het beschermen van de natuur en het bevorderen van wederzijds begrip. Dit gedeelde doel en deze verbinding dragen bij aan een sterke band en een gevoel van saamhorigheid onder de leden.
 5. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging: ERA behartigt de belangen van haar lidorganisaties in internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Raad van Europa. Deze collectieve vertegenwoordiging geeft lidorganisaties een verenigde stem en een platform om hun zorgen en prioriteiten op een breder niveau te bepleiten. Het versterkt de relaties tussen lidorganisaties door samen te werken aan gemeenschappelijke doelen en gedeelde belangen.
 6. Relaties bouwen buiten de grenzen: De missie van ERA legt de nadruk op grensoverschrijdende samenwerking en het respecteren van de waarden en expertise van lidorganisaties. Door actief grensoverschrijdende initiatieven te promoten en samenwerking te bevorderen, helpt ERA relaties op te bouwen die de nationale grenzen overschrijden. Dit aspect moedigt lidorganisaties aan om verbindingen te smeden met organisaties uit verschillende landen en samen te werken aan internationale projecten, hun banden te versterken en intercultureel begrip te bevorderen.

Samengevat, de rol van ERA als forum voor het creëren van relaties en relaties tussen haar lidorganisaties is een cruciaal aspect van de voordelen die het biedt. Door netwerkmogelijkheden te bieden, samenwerking en het delen van kennis te vergemakkelijken, een gemeenschapsgevoel te bevorderen en internationale uitwisseling aan te moedigen, versterkt ERA de banden tussen lidorganisaties en bevordert het een ondersteunende en onderling verbonden wandelgemeenschap in heel Europa.


Organisaties kunnen lid worden van ERA.

Er zijn verschillende categorieën van lidmaatschappen:

 • volledige leden
 • Geassocieerde leden
 • Aangesloten leden
 • Ondersteunende leden
 • Ereleden en voorzitters

Uittreksel van de ERA-statuten:

 1. volledige leden Dit kunnen juridische entiteiten zijn die op vrijwillige basis werken of geen winstoogmerk hebben. Ze hebben hun zetel op het grondgebied van het geografische Europa en dienen de doeleinden van de Grondwet. Stichtende leden hebben recht op voortzetting.
 2. Geassocieerde leden kunnen juridische entiteiten zijn met een economisch voordeel die hun zetel hebben op het grondgebied van het geografische Europa en de doeleinden van de Grondwet dienen. Deze leden hebben alleen stemrecht bij de vaststelling van de lidmaatschapsbijdragen.
 3. Aangesloten leden kunnen rechtspersonen zijn die de doelstellingen van de Grondwet aanvaarden en die buiten Europa gevestigd zijn. Deze leden hebben alleen stemrecht bij de vaststelling van de lidmaatschapsbijdragen.
 4. Alle rechtspersonen en natuurlijke personen die de doelstellingen van de ERA willen steunen, kunnen dat worden ondersteunende leden. Deze leden hebben geen stemrecht. Het minimumlidmaatschapsbedrag wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
 5. Natuurlijke personen die uitstekende diensten hebben bewezen aan de belangen van de ERA kunnen dit worden ereleden.
 6. Voorzitters en vice-voorzitters van de vereniging, die uitstekende diensten aan de vereniging hebben bewezen, kunnen dat worden ere-voorzitters.
 7. Voor het lidmaatschap in de zin van lid 1-3 is een schriftelijke aanmelding vereist. Alvorens een lid toe te laten, moeten de aangesloten club of clubs van hetzelfde land worden gehoord. De Algemene Vergadering beslist over de aanvraag na onderzoek door het Bestuur.
 8. Ondersteunende leden worden aanvaard na een schriftelijke aanvraag door het bestuur.
 9. Ereleden en voorzitters worden gekozen door de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuur. Leden kunnen geschikte personen voorstellen aan het bestuur.

Als je lid wilt worden van ERA neem dan contact op met het ERA-secretariaat. Zie contactgegevens onderaan deze website.