Lid worden

Voordelen

 1. Networking and Cross-border Cooperation: ERA facilitates networking and cross-border cooperation among its member organizations. This allows organizations to share their expertise, best practices, and resources, fostering collaboration and mutual support.
 2. Expertise and Knowledge Sharing: ERA member organizations have access to the collective expertise and knowledge of over 60 walking organizations from more than 30 European countries. They can learn from each other’s experiences and gain valuable insights into organizing and creating optimal conditions for walking activities.
 3. Representation at International Organizations: ERA represents the interests of its member associations in international organizations such as the European Union and the Council of Europe. Through this representation, member organizations have a voice in shaping policies and decisions that impact walking and hiking activities across Europe.
 4. Access to Funding and Grants: ERA develops and implements a financial strategy, which may include seeking funding opportunities and grants. Member organizations can benefit from these financial initiatives, supporting their activities, projects, and infrastructure development.
 5. Marketing and Communication Support: ERA develops and implements a marketing and communication strategy to contribute to its business model. Member organizations can benefit from this strategy by gaining exposure and visibility through ERA’s promotional efforts, which can help attract new members, participants, and sponsors.
 6. Events and Activities: ERA organizes various events and activities that member organizations can participate in. These include the yearly conference with workshops and the general assembly, webinars on various subjects, the European Walking Day, and the Eurorando (held every 5 years). Participation in these events provides networking opportunities and the chance to exchange ideas with peers.
 7. Leading Quality Trails Certification: ERA certifies the best hiking routes and trails as Leading Quality Trails – Best of Europe. Member organizations can work towards achieving this certification, which enhances the reputation and quality of their trails, attracting more walkers and tourists.
 8. E-paths Promotion: ERA owns and promotes the 12 E-paths, which are long-distance paths spanning a total length of 75,000 km across Europe. Member organizations can benefit from the promotion of these paths, as they attract hikers and contribute to the development of sustainable tourism in their respective regions.
 9. Walk Leader Program: ERA runs a Walk Leader program, which provides training and certification for individuals interested in leading walking groups. Member organizations can participate in this program to enhance their capacity to organize and conduct safe and enjoyable walking activities.
 10. Aqua Walking Program: ERA also runs an Aqua Walking program, which focuses on walking activities in aquatic environments. Member organizations can participate in this program to expand their offerings and cater to a broader range of interests and preferences among their members.

Overall, being a member of ERA provides walking organizations with opportunities for collaboration, knowledge sharing, representation, and support, ultimately benefiting their own activities, members, and the walking community as a whole.


Organisaties kan lid worden van ERA.

Er zijn verschillende categorieën van lidmaatschappen:

 • volledige leden
 • Geassocieerde leden
 • Aangesloten leden
 • Ondersteunende leden
 • Ereleden en voorzitters

Uittreksel van de ERA-statuten:

 1. Volwaardige leden kunnen rechtspersonen zijn die op vrijwillige basis werken of geen winstoogmerk hebben. Ze hebben hun zetel op het grondgebied van het geografische Europa en dienen de doelstellingen van de Grondwet.
  Oprichtende leden hebben voortzettingsrecht.
 2. Geassocieerde leden kunnen rechtspersonen zijn met economische winst die hun zetel hebben op het grondgebied van het geografische Europa en de doelstellingen van de Grondwet dienen. Deze leden hebben alleen stemrecht bij het vaststellen van de contributie.
 3. Aangesloten leden kunnen rechtspersonen zijn die de in de Grondwet vastgelegde doelstellingen aanvaarden en buiten Europa gevestigd zijn. Deze leden hebben alleen stemrecht bij het vaststellen van de contributie.
 4. Alle rechtspersonen en natuurlijke personen die de doelstellingen van ERA willen steunen, kunnen steunend lid worden. Deze leden hebben geen stemrecht. De minimale contributie wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
 5. Natuurlijke personen die zich op bijzondere wijze hebben bewezen aan de belangen van de ERA kunnen erelid worden.
 6. Voorzitters en vice-voorzitters van de vereniging, die zich op bijzondere wijze hebben bewezen aan de vereniging, kunnen erevoorzitter worden.
 7. Voor het lidmaatschap in de zin van lid 1-3 is een schriftelijke aanmelding vereist. Alvorens een lid toe te laten, moeten de aangesloten club of clubs van hetzelfde land worden gehoord. De Algemene Vergadering beslist over de aanvraag na onderzoek door het Bestuur.
 8. Ondersteunende leden worden aanvaard na een schriftelijke aanvraag door het bestuur.
 9. Ereleden en voorzitters worden gekozen door de Algemene Vergadering op voorstel van de raad van bestuur. Leden kunnen geschikte personen aan het bestuur voordragen.

Als je lid wilt worden van ERA neem dan contact op met het ERA-secretariaat. Zie contactgegevens onderaan deze website.