ERA heeft een participatieve status bij de Raad van Europa

European Ramblers' Association (ERA) heeft per 11 oktober 2022 de status van participatie gekregen bij de Raad van Europa.

Het Conferentie van internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO's) van de Raad van Europa is het representatieve orgaan van de INGO's die een participatieve status genieten bij de Raad van Europa. Het dient als een platform waar het maatschappelijk middenveld kan communiceren met de Raad van Europa bij het bereiken van zijn doelstellingen. Het bevordert ook participatieve democratie, actief burgerschap en vrijheid van vereniging.

Informatie over evenementen en nieuws van de Conferentie van INGO's wordt regelmatig gepubliceerd op de website (www.coe.int/ngo). De volgende sessie van de Conferentie van INGO's vindt plaats van 24 tot 26 april 2023.