ERA Winterbestuursvergadering

De bestuursvergadering van de European Ramblers Association (ERA) vond plaats van 22 tot 25 februari 2024 in Mandelieu-la-Napoule, Frankrijk, met vriendelijke steun van het Centre Expo Congres. De bijeenkomst verwelkomde alle bestuursleden en concentreerde zich op verschillende belangrijke gebieden, waaronder strategische plannen, financiën en projectupdates.

1. Strategische planning: Het bestuur beoordeelde de strategische plannen van de ERA voor 2024 en identificeerde gebieden die aandacht behoeven, zoals financiering, betrokkenheid van leden en grensoverschrijdende activiteiten. Er werd opgemerkt dat de huidige status niet volledig in overeenstemming was met de belangrijkste prestatie-indicatoren voor 2024.

2. Financieel overzicht: De financiële besprekingen hadden betrekking op het financiële overzicht van 2023 en de projecties voor 2024-2028. Het bestuur benadrukte de noodzaak om € 5,000 extra veilig te stellen voor de begroting 2024 en besprak verschillende strategieën, waaronder crowdfunding en speciale donaties.

3. Werkgroepen en projecten: Er werden updates gegeven over verschillende werkgroepen en projecten, waaronder de LQT-BE (Leading Quality Trails – Best of Europe), Europese wandelevenementen en de bescherming van bewegwijzering. De Raad besprak ook de deelname aan verschillende door de EU gefinancierde projecten en de noodzaak van vooruitgang in het Green Trails-initiatief.

4. Lidorganisaties: Het bestuur richtte zich tot potentiële nieuwe leden uit Ierland, Roemenië en Albanië. Er werd een vragenlijst voor lidorganisaties voorbereid om te worden verspreid tijdens het komende ERA-voorjaarswebinar “Uitbreiding van individuele leden in lidorganisaties”.

5. Evenementen en communicatie: De plannen voor de Europese Wandeldag 2024 werden besproken, met voorgestelde motto's voor de komende jaren. Daarnaast werden updates over ERA-webinars en conferenties gedeeld, inclusief de herfstwebinaronderwerpen en concepten voor toekomstige evenementen.

6. Partnerschappen en samenwerkingen: Er werd een contract getekend met de International Aqua Walking (IAW) om de doorlopende aquawalking-spellen te verzekeren en deze toenemende activiteit onder de ERA-leden te verspreiden. De Raad benadrukte ook het belang van voortdurende samenwerking en toekomstige engagementen.

Een ondertekend contract tussen ERA en IAW
Eerste rauw, van links: Arnaud Fantapié (IAW-president), Boris Mićići (ERA-president)
Tweede rauw, van links – leden van het ERA-bestuur: Steen Kobberoe-Hansen, Angelo Michele Latorre, Gerhard Ermischer, Sophie Chipon, Rúben Jordao, Asnate Ziemele

De bijeenkomst werd afgesloten met de planning voor toekomstige bestuursvergaderingen en discussies over aanvullende onderwerpen, zoals de vertegenwoordiging van ERA op festivals en mogelijke samenwerkingen met Mediterranean Trails Network.