E-path conferentie

Datum staat nog niet definitief vast. Onderwerpen: •Resultaten van het EUMA-project – definitie van het “pad”, aanbevelingen voor paden, verantwoord gebruik van paden, onderhoud van paden, bewegwijzering in Europa (vers. 5) ... Lees meer

Webinar

Vrije datum. Meer volgt later.

eurorando 2026

Ertsgebergte tussen Duitsland en Tsjechië. Meer volgt later.