Buitengewone Algemene Vergadering

De buitengewone Algemene Vergadering werd op 14 februari 2024 online bijeengeroepen vanwege het schriftelijke verzoek om een ​​Buitengewone Algemene Vergadering van ¼ van de volwaardige leden van de ERA met betrekking tot een nieuwe goedkeuring van de statuten van de ERA.

ERA is door het belastingkantoor in Duitsland, Kassel, geïnformeerd dat sommige uitspraken in onze grondwet niet in overeenstemming zijn met de regels voor het verlenen van de status van liefdadigheidsinstelling. Zij hebben een wijziging voorgesteld die ERA samen met zijn Duitse belastingadviseur heeft voorbereid.

    Het voorstel voor de voltooiing van de ERA-grondwet verwees rechtstreeks naar de grondwet in zijn juridisch bindende (Duitse) versie, zoals ingediend bij de Duitse registerrechtbank. Deze veranderingen kwamen dienovereenkomstig ook tot uiting in de vertalingen in de andere twee talen.

    Het ERA-bureau verwacht dat de registratie van de goedgekeurde grondwet binnen de komende weken zal worden bijgewerkt. De notulen van de buitengewone algemene vergadering zijn hier beschikbaar.