Stap de natuur in:
ERA loopt voorop bij het bevorderen van wandelen en natuurbehoud in heel Europa:


Board

Werkgroepen

Revisor

Leden

Documenten om te downloaden

De basis


Statistieken


Archief

ERA, opgericht in 1969 in Duitsland, heeft een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van het wandel- en openluchtrecreatielandschap in Europa. Aanvankelijk opgericht als een verenigende kracht, is het uitgegroeid tot een invloedrijke overkoepelende organisatie met ongeveer 60 aangesloten wandelorganisaties uit ongeveer 30 Europese landen. Door de jaren heen heeft de missie van de ERA zich geconcentreerd op het bevorderen van netwerken en grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden.

De vereniging heeft consequent gepleit voor wandelen als recreatieve activiteit, waarbij de nadruk wordt gelegd op de voordelen ervan voor het verbinden met de natuur en cultuur over het hele continent. De toewijding van ERA aan een respectvolle behandeling, expertise en gedeelde waarden is duidelijk zichtbaar in alle zaken die verband houden met wandelen en openluchtrecreatie.

Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de ERA is de actieve rol die het speelt bij het creëren en markeren van Europese langeafstandspaden. Door deze routes, maar ook andere internationale routes, te beschermen en te behouden, verzekert de vereniging het voortbestaan ​​en de bereikbaarheid ervan. Deze toewijding weerspiegelt de inzet van ERA om de kwaliteit van wandelervaringen voor zowel de lokale bevolking als toeristen te verbeteren.

De kerndoelstellingen van ERA, waaronder het bevorderen van wandel- en bergbeklimactiviteiten, het bijbrengen van een gevoel van verantwoordelijkheid voor het platteland en het milieu, en het beschermen van tradities die verband houden met het overschrijden van grenzen binnen Europese landen, benadrukken de veelzijdige aanpak van de vereniging. Door gezamenlijke inspanningen en de uitwisseling van beste praktijken heeft de ERA aanzienlijk bijgedragen aan de vooruitgang van het looprecht en het behoud van het Europese culturele erfgoed.

Samenvattend onderstreept de historische ontwikkeling van ERA sinds de oprichting in 1969 de evolutie ervan tot een prominent pleitbezorger voor wandelen als recreatieve activiteit in Europa. De veelzijdige aanpak, gezamenlijke inspanningen en toewijding aan het behoud van cultureel erfgoed hebben ERA gepositioneerd als een verenigende kracht, die de wandelervaringen verbetert en grensoverschrijdende samenwerking over het hele continent bevordert.


De European Ramblers' Association (ERA) is een prominente en invloedrijke overkoepelende organisatie opgericht in Duitsland in 1969. Bestaande uit ongeveer 60 aangesloten wandelorganisaties uit ongeveer 30 Europese landenERA is een verenigende kracht die wandelen bepleit en promoot als recreatieve activiteit en als middel om verbinding te maken met de natuur en cultuur over het hele continent.

Met een lidmaatschap van in totaal ongeveer 3 miljoen individuele leden, vertegenwoordigt ERA een divers en uitgebreid netwerk van individuen die gepassioneerd zijn door wandelen, wandelen en bergbeklimmen. De leden van de vereniging hebben een schat aan ervaring in het organiseren en faciliteren van wandelactiviteiten en veel van de lidorganisaties hebben een geschiedenis van meer dan een eeuw, sommige zelfs meer dan 150 jaar.

ERA's missie is gericht op het bevorderen van netwerken en grensoverschrijdende samenwerking tussen de aangesloten organisaties. De vereniging legt sterke nadruk op het garanderen van een respectvolle behandeling, expertise en gedeelde waarden in alle zaken die verband houden met wandelen en openluchtrecreatie. Door gezamenlijke inspanningen en de uitwisseling van beste praktijken streeft ERA ernaar de kwaliteit van wandelervaringen voor zowel de lokale bevolking als toeristen te verbeteren.

De visie van ERA zal in heel Europa algemeen worden erkend als de belangrijkste deskundige op het gebied van alle loopgerelateerde kwesties, en zal een reputatie opbouwen als een relevante, proactieve en geloofwaardige partner. Door actief samen te werken met verschillende belanghebbenden, waaronder overheden, internationale organisaties en collega-belangengroepen, wil ERA aanzienlijk bijdragen aan de promotie en het behoud van wandelroutes, cultureel erfgoed en de natuurlijke omgeving.

De kernobjecten van de EOR omvatten een reeks essentiële doelstellingen. Deze omvatten onder meer het bevorderen van wandel- en bergbeklimmen en tegelijkertijd het gevoel van verantwoordelijkheid en zorg voor het platteland en het milieu bijbrengen. ERA speelt een actieve rol bij het creëren en markeren van Europese langeafstandspaden, en beschermt deze routes, evenals andere internationale paden, om hun voortbestaan ​​en toegankelijkheid te garanderen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van de ERA is dus het beschermen en bevorderen van de rechten en tradities die gepaard gaan met het overschrijden van grenzen binnen Europese landen het behoud van het Europese culturele erfgoed. De vereniging werkt ook aan het behoud van de recht van toegang voor al het land, waarbij wordt benadrukt dat deze doelstelling de veiligheid niet in gevaar mag brengen bescherming van de natuurlijke omgeving.

De toewijding van ERA aan wederzijds begrip en culturele uitwisseling komt duidelijk tot uiting in haar inspanningen daartoe de banden tussen mensen versterken door wandelactiviteiten en betrokkenheid bij de natuur. Daarnaast de vereniging vertegenwoordigt de belangen van haar aangesloten verenigingen in internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Raad van Europa, waarbij we ervoor zorgen dat wandel- en buitenactiviteiten in overweging worden genomen in relevante beleidsdiscussies en beslissingen.

Ten slotte probeert ERA het bewustzijn over de belang van fysieke activiteit, vooral wandelen, bij het handhaven van een gezonde levensstijl. Door te pleiten voor de voordelen van wandelen en fysieke activiteit te bevorderen, draagt ​​de vereniging actief bij aan het welzijn van individuen en gemeenschappen in heel Europa.

Over het algemeen speelt de European Ramblers' Association een cruciale rol bij het pleiten voor wandelen, het bevorderen van samenwerking tussen wandelorganisaties en het behoud van Europa's diverse natuurlijke en culturele erfgoed. Door zijn onvermoeibare inspanningen blijft ERA talloze mensen inspireren om de schoonheid van het buitenleven te verkennen, verbindingen met de natuur te smeden en de waarde van fysieke activiteit in hun leven te waarderen.