ERA-auditor

Hij controleert de rekeningen, brengt schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering en doet een verzoek aan de Algemene Vergadering tot décharge van de penningmeester en het bestuur.

Dr Michael Ermrich
Revisor

Deutscher Wanderverband, Duitsland