ERA-auditor

Hij controleert de rekeningen, brengt schriftelijk verslag uit aan de Algemene Vergadering en doet een verzoek aan de Algemene Vergadering tot décharge van de penningmeester en het bestuur.