De Europese Week van de Sport heeft tot doel sport en lichaamsbeweging in heel Europa te promoten. De Week is voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of fitnessniveau. Het zal Europeanen inspireren om regelmatig #BeActive te zijn en kansen te creëren in het dagelijks leven van mensen om meer te bewegen.

Betrokkenheid bij sport en lichaamsbeweging is op een historisch dieptepunt: 59% van de Europeanen sport of sport nooit of zelden. De deelname aan sport en lichaamsbeweging stagneert en neemt in sommige EU-lidstaten zelfs af.

De Europese Week van de Sport vindt plaats op EU-, nationaal, regionaal en lokaal niveau en is gestructureerd met thema's en activiteiten die alle doelgroepen aanspreken. Overheden, organisaties en individuen werken samen om mensen te inspireren om actiever te zijn. De week is opgebouwd rond vier focusthema's: onderwijsomgeving, werkplek, buiten, sportclubs en fitnesscentra. Dit zijn de belangrijkste instellingen waar mensen hun gewoontes kunnen verbeteren en #BeActive! Centraal in de Week staat het Flagship Event, waarvan het thema elk jaar verandert.

Als jaarlijks evenement zal de Europese Week van de Sport inspireren tot allerlei creatieve en spannende evenementen en activiteiten in verschillende landen.

ERA is erkend als partner voor dit evenement. Het is een unieke mogelijkheid om ERA voor de Europese Commissie te presenteren en te laten zien dat buitenactiviteiten net zo belangrijk zijn als traditionele wedstrijdsporten. Als partner zal ERA onze leden aanmoedigen om deel te nemen aan de week met lokale activiteiten.

ERA moedigt u aan om in de periode van 23 tot 30 september over de E-paden te lopen onder het motto: #beactief op de #paden.

U kunt ook deelnemen aan de Europese wandeldag op de eerste zaterdag van de Europese Week van de Sport.